Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/558

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMlDLER. 545 I aarene 1886–1896 er de afsendte breves antal efter dette forøget med over 85 pct. Medens de afsendte breves antal fra byernes postanstalter fra 1886 til 1896 er forøget med over 73 pct., er de fra land- distrikternes postanstalter afsendte breve fra 1886 til 1896 for- øget med lige til over 111 pct. I byerne falder flere breve paa hver indbygger end i land- distrikterne. Efter forho1det mellem de afsendte breves antal i 1896 og folkemængden i 189O faldt der gjennemsnitlig i byerne tilsammen 34.04 brev paa hver indvaaner. Fordelt paa byerne er der saaledes: a I Skien ...... 41.60 brev paa hver indvaaner. I Porsgrund ..... 42.69 » » “» – I Brevik (og Stathelle) . 26.65 » » » – I Langesund .... 29.3O » ) » – I Kragerø ..... 2O.37 » ) » – Fra hver postanstalt i landdistrikterne var i 1896 afsendt gjennemsnitlig 579O breve; til hver postanstalt svarer gjennem- snitlig 967 indvaanere, regnet efter folkemængden ved sidste folketælling. . I det hele amt falder der ]2.8l brev paa hver indvaaner; i landdeL9triktet omtr. 6.00, men i byerne 34.04 brev paa hver indvaaner. Fra hver postanstalt i Bamle fogderi var i 1896 afsendt gjennemsnitlig 4088 breve; til hver postanstalt svarer gjennem- snitlig 1 522 indvaanere, og der falder kun 2.68 brev paa hver indvaaner. Fra hver postanstalt i Ne(l)–e Tel(–marken var i 1896 en- nemsnitlig afsendt 7 442 breve; til hver postanstalt svarer gjennem- snitlig l 095 indvaanere, og der falder gjennemsnitlig 6.8 brev paa hver indvaaner. Fra hver postanstalt i Øvre Telemarken var i 1896 gjennem- snitlig afsendt 5 722 breve; til hver postanstalt svarer gjennem- snitlig 637 indvaanere, og der falder gjennemsnitlig omtr. 9 breve paa hver indvaaner. Som brevskrivende amt med 12.81 brev pr. indvaaner er Bratsberg amt i rækken af landamter det 4de. Byamterne Kri- stiania med 56.98 og Bergen med 39.57 brev pr. indvaaner (reg- net efter folkemængden i 1891 og de afsendte breve i 1896) staar i denne henseende meget høiere end de amter, hvor land- distrikterne er amtets hoveddele, men som i denne beregning ogsaa omfatter de inden amtet liggende byer. Bergenhusamterne, som ingen byer ha-r, blir derfor de to sidste i rækken. 35 – Bratsberg amt. l