Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/559

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

546 BRATSBERG AMT. Det mest brevskrivende amt, næst efter Kristiania og Ber- gen, er Finmarken med 21.30 breve pr. indvaaner, hvorefter kommer Nordland med 14.58, Lister og Mandal med 13.01. Næst efter Bratsberg følger Buskerud amt med 12.65 brev pr. indvaaner. I 1897 er de afsendte breves antal i amtet forøget med 68 200 til ialt 1247 800 breve. I ]898 er brevanta1let forøget i det hele amt med 35 7O0 til ialt 1 283 5O0 afsendte breve, men den afsendte mængde breve i Porsgrund, Bam1e og Nedre Telemarken er 22 20O mindre end i 1897. Antallet af amtets postanstalter og afsendte brevmængder i 1886, 1896, 1897 og 1898 i byerne og fogderidistrikterne med tilføiet folkemængde efter sidste folketælling i 1891, sees af tabellen side 547. – Postanstalternes antal viser sig at have vokset fra 58 til 80. Disse tal viser, hvorledes brevskrivningen i amtet har for- doblet sig. Særlig er brevskrivningen i 1anddistrikterne samt i Skien by tiltaget, saaledes som disse tal viser. For 1OO breve i 1886 afsendtes i 1898: Skien ......... . 242 Porsgrund .... . l 99 Brevik og Stathelle . . l59 Langesund .... . l72 Kragerø .... . 11 l Bamle ..... . l78 Nedre Telemarken . . . 260 Øvre Telemarken . . 23 1 Bratsberg amt ........ 201 Rig8l:eIegI“af Og teIef01I. ]ndland-gforbindel-sen østenfra over Skollenborg med 5 teleg1–af- og 2 dobbelte telefonledninger gaar gjennem Langeruddalen og videre mod syd gjennem Gjerpen herred følgende bygdeveien forbi Foss til Skien. Mellem rigstele- fonstationen paa Foss og Skien er endvidere ophængt en dobbelt tele- fonledning. Linjens længde fra amtsdelet til Skien er 32.546 km. Kys(forbind(–ls()n østenfra følger med 4 telegraf- og 3 dobbelte telefonledninger hovedveien fra Larvik gjennem Eidanger herred forbi Valler til Porsgrund. Linjens længde er l4.140 km. En af telegrafvæsenet indkjøbt dobbelt telefonlinje fra Larvik til Porsgrund følger den samme vei.“ Fra Porsgrund til Skien gaar langs jembanen 5 telegraf- og 4 dobbelte telefonledninger, og langs hovedveien paa elvens øst- side gaar en dobbelt telefonledning mellem de samme byer samt en dobbelt telefonledning fra rigStelefonstationen Bvær til Skien. Længen af linjen langs jernbanen er 9.0 km.