Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/557

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

544 BRATSBERG Amt I BreCik var allerede i 1719 en Henrik Kjerulf ansat som postmester, og postkonto1–et er antagelig æ1dre. Postmesterembedet blev ved res. 10j1 1849 forenet med byfogedembedet dersteds; ved res. 19fs 1874 blev kombi11ationen hævet, en postekspedition oprettet og denne forenet med telegrafekspeditionen samme- steds. Brevik postkontor har postkasse i Stathelle. ’ Langesemd poStkontor er oprettet fra 1Z1 1849 og var 186ð-– l896 forenet med telegrafekspeditionen. Der var postekspedition indtil WZs 189O. Krag(“rø postkontor er oprettet omkring 1690, blev ved res. 23Zl1 1828 forenet med byfogedembedet og ved res. 7Z10 1854 fraskilt dette. Den største del af Bratsberg amts landdistrikter, saaledes hele Telemarken, har sin allervæsentlig-ste postforbinde1se med udenverdenen over Skien, hvorfra der gaar to hovedpostruter, den ene over Hollen til Hitterdal, Sauland, Gransherred og Tinn, den anden, under dampskibsfarten paa de øvre sjøer, over Hollen til Dalen og videre til Vinje, eller, naar dampskibsfa1–ten er ind- stillet, over Gvarv og Seljord til Vinje. Fra disse hovedruter gaar der biruter til de til siden lig- gende postaabnerier, og hovedruterne forbindes ogsaa ved en hirute fra Sau1and over Hjartdal og Flatdal til Seljord. Foruden over Skien staar de telemarkske distrikter alene i postforbindelse med udenverdenen ved biposter af væsentlig lokal interesse mellem Notodden og Kongsberg (kun udenfor dampskibs- tiden), mellem Edland og Røldal (kun om sommeren) og mellem Treungen og Aamli. Bolke.sjø har sin postforbindelse med Kongsberg, Bolvik og Herre med Porsgrund, Langjjor(len med Eidanger, Aaby og Ode- gaardens væv-k med Langesund, Sara-nikedal, Toke, Drangedal og Tørdal med Kragerø. I 1886 var der i amtets landdistrikter ialt 58 “postanstalter, deraf 12 i Bamle, 15 i Nedre og 26 i Øvre Telemarken. I 1896 – 1O aar senere – var der i amtets landdistrikter 72 postanstalter, hvoraf 17 i Bamle, 19 i Nedre og 36 i Øvre Telemarken. Fra postanstalterne sendtes i 1886: Fra byerne tilsammen 439 OOO breve, fra Bamle 40 600, fra Nedre Telemarken 61000. fra Øvre Telemarken 95 700, tilsammen i 1886 fra amtets post- anstalter 636 30O breve. I 1896 var de afsendte breves antal: Fra byerne tilsammen 762 700 breve, fra Bamle 69 500, fra Nedre Telemarken 141 400, fra Øvre Telemarken 206 00O, tilsammen i 1896 fra amtets post- anstalter l 179 6O0 breve.