Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/556

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

xom1uN11(AT1oNSxmn1.P:B. 543 lunghavn, og mod syd og vest ved linjer herfra til Straaholm- stenen og derfra til Mejulen. Kragerø lodsoldermandskab har mærket Kragerø eller forkortet Kragrø. Kragørø eller 1ste station omfatter, hvad der ligger indenfor linjer trukne fra Bjelkevik til Stavsengen, ’videre til Røsholmen og derfra over 1itle Fluer til Præstevik. Lodserne ’skalWkunne lodse gjennem alle løb og til alle havne i farvandene, der mod øst begrændses ved en linje fra Mejulen til Straaholmstenen, og mod vest ved en linje fra Eidet Ved Kils- fjorden til Bærsundtangen. Porfør eller 2den station omfatter strækningen fra Gjærnes østover til linjer fra Bæverskjærene (Jomfrulandsbryggen) til Røs- holmen og derfra over Stavsengen til Bjelkevik. Lodserne skal kunne lodse gjennem alle løb og til alle havne i farvandene, der mod vest begrændses ved en linje fra Saaten over store Taraldskjær tilsjøs og østover indtil Langesund; videre skal de kunne lodse til Brevik og op Frier indtil Torsberg og Vold. Det kan bemærkes, at lodserne ved Fredriksværns eller –5te station af Larviks lodsoldermandskab, ligesom Nevlunghavns eller 6te station skal kunne lodse inden visse dele af Bratsberg amt, og det samme er tilfælde med Risør station af Risør lodsolder- mandskab. En flittig lods aarlige fortjeneste er: I Porsgrund og Skien kr. 800.00, i Brevik kr. 600.00, i Langesund og Straaholmen kr. 700.00, i Kragerø, Korset og Portør kr. 800.00. Post. Byerne Skien, Porsgrund og Brevik faar og sender sine hovedposter med jernbanen; Langesund og Kragerø har sin postforbindelse gjennem postdampskibene i hurtigruten mellem Brevik og Kristiansand; disse dampskibe staar i Brevik i for- bindelse med særegne hurtigtog til og fra Kristiania. Kragerø anløbes desuden om sommeren af postskibene mel- lem Kristiania og Bergen. I de nævnte byer ligger amtets 5 postkontorer; herfra og hertil gaar alle postruter i amtet, saa- ledes at amtet har hele sin postordning ligesom for sig selv. Postvæsen istandbragtes ved en forordning af 9de august 165O, og der blev beskikket «postbønder». Omtrent paa denne tid eller maaske i 1652 er Skiens post- kontor oprettet. I 1796 havde man i Skien 1 gang ugentlig post fra Kjøbenhavn, Kristiania og Østlandet og 1 gang fra Vest- landet. Portoen fra Skien til Kjøbenhavn og Trondhjem var 2O skilling. – Porsgrund-S postkontor er oprettet i 1817 og var fra 1844–- 186O (res. 12Ze l843 og 2ÖZ2 l860) forenet med byfogedembedet.