Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/543

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

53O BRATSBERG ‘mT. ligesaa er der fra Norsjø farbart med skibe gjennem Sauerelven til Hitterdalsvatn. Det ældste anlæg er anlægget af sluserne ved Skien by og Løveid, den“ saakaldte Norsjø-‘Skienskanal, aabnet 1ste mai 1861. Skienselven faldt ved Skien by ned i Skiens havn over tre fossefald: La)1gj“os, Damjbs og Klosfe)y‘’()s. Ovenfor fossene ligger den udvidelse af elven, som heder Hjellevatn. Dette vande nuværende rcgulerede høide er 14 fod (4,; m.), og dette er høiden af fossene ved Skien by. Før reguleringen af vandstanden i Hjellevatn varierede den betydelig, saaledes som tidligere (pag. 101) omtalt, og faldet var, som nævnt, ikke større ved lavt vande, end at man kunde ro op Klosterfossen til Hjellevatn. De i Klosterfos værende brug havde omtrent aargangs- vand; 7 sagblade i Damfos kunde først gaa ved 9V2 fod vand, 4 sagblade i samme fos samt 18 sa-gblade og 6 par kværn- stene indenfor Langfos kom først i gang ved 12 fod vand og 10 sagb1ade sammesteds først ved 13 fod vand. Til fuldt sag- vand regnedes det, «naar en stok kunde flyde over Lagmands- skjær», et stort blindskjær, som ligger lige nordenfor Bukke- holmen, eller med 14 fod vand. En vandstand paa 14 fod eller fuldt brugsvand kunde i rege- len blot paaregnes i 3 maaneder af aaret. De 2 sluser ved Skien by fra Skiens havn op i Hjellevatn ligger i den tidligere fos Langfossen. Skienselven danner, som før omtalt, lige foran udløbet af Norsjø de tilsammen 9 til 1O m. høie fossefald Fl.–)’ífl-g.fO8 1V2 m. og Sk()(fos (71Z2 m.), gaar saa med ringe fald ned til E1gstrøm straks ovenfor Faret, hvor der tidligere ved lavvand var et fald; derfra ned til Hjellevatn i Skien by var strømmen svag. Norsjø-Skienskanalen forbinder da havet med Norsjø, og her kan mærkes disse ta1: No1–sjøs høide over havet er 15 m.; forat komme op denne høide er der 2“ sluser i Skien og 4 ved Løveid. Løftehøiden er gjennemsnitlig ca. 31Z2 m. Norsjø-Skienskanalens Anlægsomkostningerne udgjorde ca. l million kroner. Slusernes dimensioner ved denne kanal som ved den senere omtalte er: Slusernes længde 37.65 m. (12O fod). -»– bredde 6.9 m. (22 fod). Vanddybde paa tærskelen 2.59 m. (81Z11. fod). Kanalen er efter dette bygget for fartøier, der stikker 2.5 m. eller 8 fod dybt. Om betydningen af denne kanal og af anlægget af samme kan bemærkes: