Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/542

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNlKATIONSMIDLER. 529 Af disse stationer er følgende tilsigelsesstationer: Midgaarden, Maarem og Brynjufsrud. Afstanden mellem stationerne er angivet under herreds- beskrivelserne. – Fjeldstuen Haukel12s-æter. Før anlægget af hovedveien over Hauke1i fra Telemarken til Røldal var der kun en mindre tømret hytte uden faste beboere, hvilken hytte tjente som tilflugtssted for de reisende. Broer eller klopper manglede, saa ret stride elve maatte vades, saaledes ved Ulaavae, og færden ovet fjeldet var lang og i uveir ret besværlig, hvorom et gammelt stev vid.ner: Beðre var deð heime vera skemte seg með sin hest, he1l vera i Ulá-vaði nær deð blæse af norðvest. Ved veianlægget overlǫdes den omtalte hytte af Bratsberg amt til fjeldstueanlægget mod en antagen værdi af 4OO kr. I 1866 bevilgedes 5320 kr. til fjeldstuen. Af disse 5320 kr. gik til indkjøbet af beitet Hustuj“tene kr. 2964.27. Til bebyggelsen bevilgedes 4000 kr. i 1871. For bevilgninger i 1866 og 1871 er hovedbygningen m. m. opført. Af bevilgningen i 1874 til veianlægget kjøbtes for 3000 kr. K)ælab(»itet; begge beiterne har en samlet værdi af omtrent 6000 kr. 0mkostningerne ved et sommer-fjøs og et mindre hus i staburstil udrededes af de af storthingene i 1883 og 1884 givne bevi1gninger til veianlægget inden Søndre Bergenhus amt. Om- kostningerne ved en 22 m. lang, ny bygning er udredet af: bevilgningerne 1883–1886 til veianlægget inden Søndre Bergen- hus amt 4300 kr., det paa fjelWdstuevæsenets budget i 1889 be- vilgede beløb 88OO kr. (medgaaet 118OO kr.) og det paa fjeld- stuevæsenets budget i 1893 bevilgede beløb 550 kr.; tilsammen 1665O kr. For terminen l894–1895 bevilgedes paa fje1dstue- budgettet 80O kr. til udbedring m. v. af det gamle vaaningshus. Ka1IaIe1’. Skiensvasdraget er kanaliseret fra Skiens by op til Hjellevatn ved sluser ved Skien og videre gjennem Farelven ved sluser ved Løveid op til Norsjø (an1ægget færdigt i 1861) og videre fra Norsjø op til Flaavatn ved en række af sluser i Eids- elven (anlægget var færdigt i 1892). Paa denne maade blir der farbart ifra den seilbare Skiens- elv fra Skien, 105 km. til Dalen ved Bandaksvatns vestende, og 34 – Bratsberg amt.