Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/529

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

516 BRATSBERG AMT. Vei1ængder 1893 (lenBmændenes opgaver-). H erreder. t e hovedveie. bygdeve1e. rideve1e. Sl(aato . . 9 23 – Sannikedal . 32 t 22 – Drangedal . 69 43 3O Bamle . . . 36 47 –- Ei(langer . . 25 29 –- Gjerpen . . 7 82 12 Slemdal . . ...... –- 34 – I Bamle fogder-i l 178 280 42 Solum. . 25 66 – Hollen . 26 7 18 Lunde . . 14 29 ö Bø . . l 19 98 – Sande . . 42 36 – Hitter(lal . . .......... 42 20 8 Nedre Telemarken fogder-i 168 256 31 Tinn . . . – 105 – Hovin . Gransherred . H 75 – Hja1–tda1 . . 35 32 16 Seljord . . 44 36 69 Kviteseid . . 62 35 18 NisSeda1 . . ö0 6O – Fyresdal . . 21 68 – Mo. ., 42 52 – Laan-dal . 33 32 l – Vinje . . . 78 38 – Rauland . . ......... – 33 21 Øvre Telemark(1n fog(l(–ri 366 t366 124 Bratsbcrg amt 712 1 102 197 Veienes vedligehold koster aarlig ca. 80 OOO kr., dels i kon- tante penge, dels i len for veivogtere og dels i naturalarbeide. Disse udgifter er fordelt saaledes, at vedligeholdet i Bam1e fog- deri koster 30–-31000 kr., i Nedre Telemarken 23–-24 OOO kr. og i Øvre Telemarken ca. 27 OOO kr. Der er i Bratsberg amt indført kombineret bestyrelse af sta- tens og amtskommunens veivæsen. Veinettet inden Bratsberg amt er i det store og hele taget ikke i nogen udmærket stand. Af hovedveiene med samlet længde