Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/395

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

382 l3RATSBl-)RG AMT. (iumø i Skaatø 3.98 km.=’ med 137 indbyggere i 27 beboede huse eller 34.4 indbyggere pr. km.2 og 5 indvaanere pr. hus. Skaatø i Skaatø 7.73 km.2 med 437 indbyggere i 8–1 beboede huse eller 56.5 indbyggere pr. k1n.2 og 5.2 indVaanere pr. hus. Berø i Skaatø 2.67 km.2 med 103 indbyggere i 20 beboede huse eller 38.6 indbyggere pr. km.? og 5.1 indvaanere pr. hus. Furuholmen i Skaatø 0.07 km.2 med 204 indbyggere i 36 beboede huse eller 29.l4 indbyggere pr. km.2 og 5.7 indvaanere pr. hus. T(lGV() i Skaatø 1.l4 km.Ë–’ med 370 indbyggerei 1i5 beboede huse eller 324.5 indbyggere pr. km.2 og 6.1 indvaanere pr. hus. Kirk()holm(“–n i Skaatø 0.l4 km.2 med l93 indbyggere i 23 beboede huse eller l ?378.5 indbyggere pr. kIl1.2 og 8.4 indvaanere pr. hus. V Kragerø(m i Kragerø by 0.15 km.2 med li23 indbyggerei 94 beboede huse eller 4153.3 indbyggere pr. k1n.2 og 6.(i ind- vaanere pr. hus. S(m-døm i Eidanger l.40 km.2 med 147 indbyggere i 3O be- boede huse eller l05 indbyggere pr. km.2 og 4.9 indvaanere pr. hus. “ Folketal før I89I. Før l769 er der ikke fuldstændige folketællinger, men folkemængden er søgt beregnet efter de til enkelte tider i forskjellige øiemed optagne mandtalSlister. Saaledes har I. E. Sars for aaret 11i45 efter mandtalSlist-er til udskrivning af .kopskat skjønsmæssig beregnet folkemængden i Bratsberg amt til omtrent at have været: Bamle fogderi ........... l 1i70 indvaanere Øvre og Nedre Telemarken .... . . 4 P–Mill –» Tilsammen ..... ti 531i indvaanere Sars bemærker imidlertid, at kopskatn1andtallene ikke er nøiagtige. T. H. .“1s(–h(1ho11g angiver folkemængden i a1ntets landdist-rikter i 11i4i5 og 1769 at være: p I 1(i65: I Bamle fogderi ....... 4 6O0 indvaanere Nedre Telemarken fogderi . . . 41ffi0 » Øvre Telemarken fogderi .... 703O » TilSamn1en . . lå 79O indvaanere . I 1769: Bamle fogderi ........ . 113395 indvaanere Nedre Telemarken fogderi . 9855 P Øvre Tele1narken fogderi . . . . 13 619:ä Tilsammen . Ï S–l?36() indvaanere