Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/394

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.1(N1NG. 381 Af den i statistikken efter sidste folketælling som hjemme- hørende i Norge angivne folkemængde 2 00O 917, udgjør Bratsberg amts hjemmehørende folkemængde 92 034 eller 4.60 pct. Af den i Bratsberg amt efter sidste folketælling hjemme- hørende folkemængde 92 034, udgjør landdistrikternes folkemængde 69628 eller 75.65 pct., fordelt paa fogderierne sa-aledes; Bamle jbgderi 25 875 eller 28.11 pct., Nedre Telemarken 20 81O eller 22.61 pct., Øvre Telemarken 22 943 eller 24.93 pct. Byernes jblkem(eng(le efter sidste folketælling, tilsammen 22 406, udgjør 24.35 pct. af det hele amts folkemængde, fordelt paa de 6 byer saaledes: Skien 8979 eller 9.75 pct., Porsgrund 3996 eller 4.84 pct., Breoik 2 073 eller 2.25 pct., Stathelle 373 eller O.4l pct., Langesund 123:2 eller 1.34 pct., Kragerø 5753 eller 6.26 pct. I Bam1e fogderi er, som tabellen side 3 viser, tættest be- folket Skaatø herred med 337.69 indbyggere pr. km.2, derefter Eidanger med 25.39 indbyggere pr. km.2. Slemdal herred med 3.85 og Drangedal herred med 4.04 indbyggere pr. km.2 er de mindst tæt befolkede herreder i Bamle fogderi. I Nedre Telemarken fogderi er Solum og Hol1en herreder med resp. l8.88 og l7.55 indbyggere pr. km.2 de tættest beboede, Bø og Hitterdal herreder med resp. 9.43 og 8.00 indbyggere pr. km.=’ de mindst tæt beboede. I Øvre Telemarken fogderi er Seljord med 4.95 indbyggere pr. km.2 og Kviteseid med 4.94 indbyggere pr. km.2 og Laarda1 med 4.95 indbyggere de tætteSt beboede herreder. Tinn herred med 1.52 indbyggere pr. km.2, Vinje herred med 1.51 indbyggere pr. km.2, Rauland herred med 0.55 ind- byggere pr. km.=’ er de mindst tæt befolkede herreder i Tele- marken. Alle de amtet tilhørende og ved kysten beliggende øer ligger indenfor grændserne af Bamle fogderi. Ingen af amtets øer er 1O km.* eller derover. Af øer mindre end 1O km.2 angives 38 at være beboede, at have 515 beboede huse og 2998 beboere, hvilket gjennemsnitlig giver 5.82 individ i hvert hus. Af beboede øer mindre end lO km.2 og beliggende i fersk- vand eller i amtets indsjøer, angiver folketællingen 4 øer med 9 beboede huse og 41 beboere, hvilket gjennemsnitlig giver 4.55 indvaanere i hvert hus. Af de enkelte beboede, ved kysten beliggende øer angiveS størrelsen samt folkemængden i 189l kun for de øer, som den- gang havde en folkemængde af 1OO og derover, nem1ig: Lange i Skaatø herred 6.63 km.2 med 118 indbyggere i 27 beboede huse eller ]7.8 indbyggere pr. km.2 og 4.4 indvaaner pr. hus.