Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/393

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

380 BIlA’I’SBl-2RG AM‘l’. l-’olketal l89l. Ved den almindelige folketælling 1ste januar l891 var i Bratsberg amt den hjemmehørende folkemængde ialt 92 O34, hvoraf mandkjøn 45074 og kvindekjøn 4ö 96O, og den tilstedeværende folkemængde ialt 9l 410, hvoraf mandkjøn –l-l 316 og kvindekjøn –l7094. I amtets I(m(l(Iistr-iktPr var den hjemmehørende folkemængde 69 628 og i by(listrikfPrnP 22 4()6. Af den tilstedeværende folkemængde var i lauddistrikterne 6955O og i bydistrikterne 2l 860. Fra 1ste januar 1891 er Kragerø bydistrikt udvidet med forstæ(ler og en folkemængde af 8()9 individer, hvilke ved tæl- lingen 1ste januar l89l er indbefattet i byernes folkemængde. Komn1unale tællinger i Bratsberg amt har fundet sted i Ski(1n. hvor folkemængden den 30te september 1898 var 10365 og i 1899 l1028. I 73Z“1 aar siden sidste almindelige folketælling er folkemængden her forøget med l 386, eller gjennemsnitlig 179 om aaret og i 83Z4 aar med 2049., Langesund havde efter k0111111l111al tælling i marts 1899 l365 indbyggere. Amtets fladeindhold ndgjør. som før omtalt, 14 149.36 km.2 land og lO39.74 km.2 ferskvand, og der kommer gjennemsnitlig 6.5O indbyggere paa hver km.2 land i det hele. I landdistrik- terne gjennemsnitlig 4.92 indbyggere pr. km.2, i bydistrikterne 3 740.57 indbyggere pr. km.2 land. I folkemængde er Bratsberg amt efter den sidste folketælling det 12te i rækken af rigets amter, idet Nordland, Søndre Ber- genhus, Romsdal, Søndre Trondhjem, Smaalenene, Hedemarken, Stavanger, Kristians, Buskerud, Jarlsberg og La-rvik og Akershus amter i deres nævnte rækkefølge har en talrigere befolkning, Kristiania by-amt ikke medregnet. Nordre Bergenhus, Nordre Trondhjem, Nedenes, Lister og Mandal, Tromsø og Finmarkens amter har en mindre talrig befolkning I befolkningenS tIPthP(I er Bratsberg amt –- naar byamterne ikke tages med –- det 11te –i rækken med 6.5O indbyggere pr. km.?, idet Jarlsberg og Larvik amt her kommer først med 4–l.95 indbyggere pr. km.2, derefter Smaalenenes amt med 31.11, Akers- hus med l9.9O, Stavanger amt med 13.49, Lister og Mandal amt med 11.44, Nedenes med 9.24, Romsdal amt med 8.76 Søndre Bergenhus amt med 8.49, Buskerud amt med 7.38 og Søndre Trondhjem amt med 6.95. Mindre tæt befolket end Bratsberg amt med 6.5O indbyggere pr. km.2 er Nordre Bergenhus amt med 4.91, Hedemarken amt med 4.53, Kristians amt med 4.46, Nordre Trondhjem amt med 3.8O, Nordlands amt med 3.63, Tromsø amt med 2.63, Finmar- kens amt med 0.63 indbyggere pr. km.2.