Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/396

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.HN1NG. 383 T. L–indstøl har beregnet folkemængden i 1664–-66, i 1701 og i W17ö9 for Ne(lenes len samt Stavanger amt og kystamterne vest- og nordover derfra, men ikke for de øvrige østlige amter, saaledes heller ikke for Bratsberg. Før 1769 mangler ogsaa opgaver over folketælling i kjøb- stæderne. Om folkemængden i amtets hoveddele kan bemærkes (se tabellen paa side 384): Folkemængden i a-mtet var ved sidste tælling omtrent 2 Ve (2.42) gang saa stor, som den var i 1769. Landdistrikternes folkemængde var 2.134 gange og bydistrik- ternes folkemængde tilsammen 4.1l8 gange saa stor som i 1769. Folkemængden i Bamle fogderi var ved sidste folketæ1ling vel 21Z“2 (2.55) gang saa stor, som i 1769. Folkemængden i Nedre Telemarken var ikke fuldt 2 Ve (2.347) gang saa stor, som den var i 1769. Folkemængden i Øvre Telemarken derimod var ikke mere end noget over 1ïZ‘2 (1.68) gang saa stor, som den var i 1769. Den gjennemsnitlige aarlige jorøgelse eller J’OT’IItíIld8k(’ZS(’î tiden mellem hver tælling fra 1769 til 189l i fogderierne, i byer11e og i amtet sees af tabellen side 385. Fo]kemængdens bevægelse i de forskjellige fogderier har været noget ujævn. I de første 14 aar efter tællingen 1801 øgedes folkemængden i Bamle med 153 individer. medens folke- mængden i Nedre Telemarken formindskedes m ed 151 og folke- mængden i Øvre Telemarken forøgedes med 1521 individer. I de næste 20 aar fra 1815–1835 øgedes folkemængden hurtigere; i Bamle med 554O, i Nedre Telemarken med 511O, i Øvre Tele- marken med 6232 individer. I de følgende 2O aar l835–1855 var forøgelsen betydelig n1indre; i Bamle øgedes folkemængden med 2632, i Nedre Tele- marken kun med 949 og i Øvre Telemarken med 2128 indi- vider. 1 I de derpaa følgende 1O aar 1855–1865 øgedes folkemæng- den i Bamle med 1733 og i Nedre Telemarken med 1191, men i Øvre Telemarken formindskedes folkemængden med 196 indi- vider. I 10–aaret 1865–1875 forøgedes folkemængden i Bamle med 536 individer, i Nedre Telemarken formindskedes folkemængden med 762 individer og i Øvre Telemarken formindskedes folke- mængden med 605 individer.