Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/348

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HUSFI.ID OG INDUSTRI. 33 Skien og Porsgrund med herre(lerne Gje1pen og Solum udgjør et større j“abrikCentru1m, og her var j’abrikanlæggene saaledes fordelt ej’tm sin art i ]89ó‘. Fabrikeentrer og større byen-. Samlet San11et Sam1et antal Fabrikan1æg, ordnede efter art. anta1an1æg. arb(eidHstyrkc. (lagvmrk. Skien og Porsgrund med Gjerpen “ T11GíI1(IGP og Solum. ] Slibestenfabrik . . . 1 i:30 8.:3 Kalkb1–ænderi ..... 1 23 1.(5 Teglværk ........ I:34 3.7 Teglværk og chamottefabrik . . 1 52 13.0 Porce1ænsfabrik .... . 1 n 219 65.0 Mekaniske værksteder . . 2 “ 90 24.2 Vognfabrik .... . G 1 4 1.2 Elektrolytisk fabrik . 1 12 3.8 Lys- og sæbefabrik . 1 10 2.7 Gasværk . .; . . 1 ä3 1.4 Elekt1–isk lysanlæg . 1 4 1.2 Ba-andfabrik . . . 1 5O 14.“3 Rebslageri ....... 1 – 5 1.1 Cellulosefabrik ...... 1 129 37.5 Cellu1osefabrik og træSliberi . . 1 200 ö7.3 Træsliberier ....... 8 267 77.1 Papir-fabrik ...... 1 n 367 108.6 Garveri . 1 7 1.8 Dampsage ......... g ï) 7 l 199 49.4 Vandsag .......... 1 29 1.9 Sagbrug forenede med hovlerier . . l 2 117 31.9 Trævarefarik ........ 1 i 7 1 .3 Møllebrug ......... 2 i:38 9.6 Mineralvandfabriker . . nå 2 U 14 2.2 Ø1bryggeri .... . Æ l 4 8 1 2.9 Gjærfabrik . . . . 1 14 –3.1 Tobaksfabriker . 2 18 3.(3 Knappefabrik . 1 l 12 3.0 Tilsammen . l 46 2 004 ö42.9 Bratsberg amt har betingelser for industriel virksomhed Der er mange be1eiligt liggende vandfald, af hvilke nogle er dannet gjennem det i 1892 færdigbyggede Bandak-No1–sjø-kana1 anlæg. Det tør ligeledes forudsættes, at disse vandfald i frem tiden vil blive nyttiggjorte i mangeartede industrie1le øiemed. Fossene ved Skien er blevet gjort skikkede til større indu striel1e anlæg ved opdæmningen af Hjellevatn. Z) Opgave over antal arbeider-e mangler ved 2 anlæg.