Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/347

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

334 BnA“rsB1ê:nG ‘mT. Y Smule-t antal fiI1lllÐR. E1c1(11–01yxís1: r1111xH( . . E 1 Sæbefubrik .... W l Lys- og Sæbefuhrik . l 1 Gasværk .... I 1 Elektrisk lySanlacg . ’ l Ul(lS1)i11deri . . . . P 1 Ba1u11dfubrik . . I Rebsla1g(–ri . . . . 1 Seilmug(–ri ...... . W 1 Cellulosefabriker .... . 2 Cellul0sefabrik og t1–u-slil)eri . . l T ræsli berier ...... . I l Papir1’abriker ..... 2 (§arveri . . l BarkemOlle . l Dampsage ......... l U 11 Van(lsuge .......... 4 Sa1gbr11g forenede med l1ovl(–1–in-r . . l S Hm-l1–ri ......... lå 1 Tva-vurcfal)riker ......:3 M0ll(–brug .... 7 . Mineralva11(lfnbrik(–1– . n 3 Olbryggeri . . . . I 1 Gjærfabrik . . . . l l Tobaksfal)riker ........ N 2 K11appel’ubrik ..... ....; 1 Sagl»rug forenede med møllebrug . & 4 Sagbr11g-, møllebrug, hovleri Og træ- A slib(“1–i ..........e 1 J(’1’1lSîOl)(’l’l, sagbrug Og træsliberi . l 1 Samlet I Sumlct arm-i(ls1–xtyrke. [ antal (lagværk V C -V C .Ë.,e †–. ï W Tilsamm(ïn . . §§ 86 12 –3.8 Y I.3 l0 2.? v) 1–-I -I I.2 l2 2.3 5O I–I–.ö å) I.I å ].5 235 (38.I 200 6“3?.3 3öI ]O0.1 4–lå I3I.“Y 7 l.8 é) 0.6 322 ?I.2 68 ?.O 160 38.6 Ö) O.9 22 ö.I -I9 II.3 17 2.9 48 I2.9 l4 3.I 18 –3.6 12 3.0 8 I.ö 128 3(i.0 231 60.I 3 03–I 794.2 „ –++ë;?ǫ –ee-ee I .f(tJ))’ik(Zt“S’Z)’íkff(’ff Skien og Porsgrma(l med G–j(11y)()n og Sol“m Hu der –i 189() og 189:3.

l scx111c1; cx-11cmc- Antal Dcgx-æP1x Antal ftnm“g’ styrke l tuslnder. B i; –- – V –ý-– –- – –-i 1? – l 1890. ’ 1R95. 1890. 1895., 1890. lR95 Skien og Í’orsgr1m(l me(l “–;’ Ö l I Gj(’1’I)(“11 Og Sc111m .[ 44: 46 1718[ 2004– 42–1.9 Ö421) ’) Opgave over antal af m-bei(lere mangler ved 2 anlæg-.