Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/317

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

304 H11ATsBEH(; AMT. Transport .... 128 80O kr lOOO kasser stor fisk (torSk, lange osv.l in 20O kg. med 2O stykker pr. kasse à ().5() kr. pr. stykke eller l0 kr. pr. kasse ......... 1O 0OO » 4O kasser laks a 120 kg. pr. kasse til værdi 2.50 kr. pr. kg. eller 30O kr. pr. kasse ...... l2000:» 60 kasser ræker a 5O kg. pr. kaSse til værdi 1 kr. pr. ’kg. eller 5O kr. kassen ........ 3000 » 4OO kasser forskjellig fisk indeholdende 4 Snes pr. kasse til værdi 3 kr. pr. Snes eller l2 kr. pr. kasse ............... 4 80O –- Tilsa1nmen 13 5()() kaSser af værdi ...... 158fi00 kr. Hvis man tager i betragtning, at der af og til fiskes sild 1 amtet, og tillige at det daglige fiske i herreder11e omkring Kr-agerø ikke er ubetydeligt, turde det maaske antages, at det samlede 11d- bytte af fiskerier i Bratsberg amt naar op til ca. 25O 0O0 kroner, beregnet efter de priser, der betales fiskerne. Priserne paa fisk i Langesund er tildels va.riable. Ovenfor er prisen for makrel sat til 12 kr. pr. l0O eller 12 øre stykket I begyndelsen af fisket betales 4O øre stykket, senere, naar til- gangen bliver betydelig, synker prisen til 1O øre, som før nævnt Hyse, 14 tommer lang, beta1es med 2–3 kroner sneset eller 1O–15 øre stykket Torsk af længde 18 tommer kaldes maals- fisk og betal(–s med 3()–-4O øre stykket Hummeren betales med 5O–7O øre stykket. Laksen har været betalt med l.5O til 2.()() kr. pr. kg., i senere tid med 2.5O kr. Det saml(1(l() udbytte (1j’ .flS’k(’)“i(’)“I2(? inden amtet angives i den officielle Statistik saaledes: 1892 . 1893. 1894. l895. 1896. 1897. . . llO 928 kr. . 2ll 595 » . ll3 5“l0 » . 92898 u . 108(i48 » . . 97331 » Gjennemsnitsudbyttet aarlig af de forskjellige slags fiskerier angiveS at være for femaaret 1886–-9f) og 1891–95: .“1arligt udbytte i kroner- 1886–90 1891W 95 Sild . . lå 84() kr. 72 78O kr. Makrel . 18520 » 17 700 »