Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/316

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1sKEB1En. 303 Aar-. Kg. Kr. 1894 . . 10 OO0 14 80O 1895 . . 6 375 9 11O 1896 ..... 6 950 9 9OO Lægges hertil 1aksefisket for de elve, for hvilke der foreligger opgave i 1895 og 1896 (SkienSe1ven og Kammerfosse1ven), Saa b1iver: Det samlede bruttoudbytte af laks- og sjøorretjiskeriet i sjøen samt i Z(lk-S“6lÞU(’7l(? for aarene: Au-. l(g. Kr. 1895 . . 8 85l 12 799 1896 ...... 8 819 12 759 Det daglige fiske. Over det daglige flSke til hjemmebrug og til“inden1andsk Salg i byerne foreligger der ikke opgaver, og derfor bliver de –i det følgende angivne tal for udbyttet af fiske- rieme for smaa. Over handPlen med –flsk fra Langes:m(l meddeles her nogle opgaver, hvoraf man vil se, at udbyttet af det daglige flske til Salg ikke er ringe. Det bør imidlertid erindres, at ogsaa fiskere fra Jarlsberg og Larvik amt bringer fisk til Langesund. I 1898 er der med dampskibene fra Langesun(l- udført til Vestlandet og Øst1andet, væsentlig til Kristiania, 6 714 kasser fisk, og omtrent den Samme mængde er sendt op Skie11sfjorden, saa at det Samlede Salg af fisk fra Langesund har udgjort ca. 13 5OO kasser. Paa de forskjellige fiske fordeler dette kvantum sig saaledes: 6000 kasser hyse, hver kasse indeholdende 8O styk- ker (4 snes) hyse til værdi kr. 3.00 pr. Snes eller 12 kr. pr. kaSse ......... 72 O00 kr. 2000 kasser hvitting, hver kaSSe indeholdende 10O Stykker (5 snes) hvitting til værdi 0.60 kr. pr. Snes eller 3 kr. pr. kaSse ........ 6000 » 3000 kaSser makre1 med 8O stykker makre1 i kassen til værdi af 12 kr. pr. 10O eller 9.60 kr. pr. kasse ............... 28 80O » 300 kasSer hummer med 80 Stykker i kassen å O.80 kr. pr. stykke eller 64 kr. pr. kasse .... 19 20O » 70O kasser krabber med 1O0 i kassen a 0.04 pr. Stykke eller 4 kr. pr. kaSSe ....... 2800 » Transport . . . 1288O0 kr.