Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/315

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

302 BnATsBP:nG ‘mT. dybvandstraWlingen af hensyn hertil, kan der saaledes ikke være tale om, idet rækernes trivsel ikke i nogen henseende er afhængig af thysanopoda(W. ØSt01’S (f)–SfI’(’(l ed11lis) findes endnu ved øerne i Langesunds- fjorden, men de staar dybt paa lå-–18 favne van(l. Der er sat østers ud inderst i L(mg(mg.qf)“ord(?n i Eidanger indenfor broen. Skaatø herred og overhovedet omegnen af Kragere har været bekjendt for sine østers, men nu er tilgangen paa østers i Kra- gerø og Omegn saare ri11ge; det hænder nu og da, at der sælges et Snes østers paa fisketorvet i Kragerø, og alle de østers, som sælges under navn af Kragerø østers, er vel neppe fra denne kant af landet. Thll(’ skriver i 1789 fra Kragerø: «Østers falder derimod overmaade gode her i Fiorden, og Sendes til Kristiania og østre Steder, hvilket har forhøiet Prisen i de seneste Aar fra 2 til 3 Rdlr. Tønden.» Om østers i Bamle skriver Pram.– « Her gives en mængde af de bedste osterS, som man ved af paa Norges kyst. Herfra forsynes og dermed for det meste de østre kyststæder. Sædvan1ig kommer og stundom nogle af disse til Danmark. Det synes det eneste fiskeri, som drives.» Østersen maa efter dette for en stor del være udryddet ved amtetS kyster; den officielle Statistik angiver intet udbytte af østers i Bratsberg amt i aarene 1892–-95, og i de sidste aar angives udbyttet til nogle faa- hundrede kroner. Udbytte af øsl(1r.sykmgst i Bratsberg amt: l892 .... – kr. l893 . –:) ]894 . –- ). I895 . – » l896 . . 30l) » l897 .... 2OO:x I I‘aI(S flskes ved kysten med kilenoter; antallet af disse er angivet til omtrent 5O–70 i aarene 1891–-96. Udførse1 af laks fra amtet er ubetydelig. 1S)“øø1–ret forekommer og tages dels med vad, dels 1ystres den om høstaftnerne ved tyriblus, hvilket er en yndet fangstmaade. b’ruttou(Ibyltet ((f laks- og .S;jøm“)–c-MsZ1–ei-iet i sjøen i amtet &Bamle fogderi) for aarene: Aar-. Kg. Kr. 1892 . 9 4O0 13 5O0 1893 . 6 60O 9 0OO