Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/304

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1S1(EB1En. 291 Ser-te 1.–els (raniCeps T’áI?íII8) fanges i Kristianiafjorden ret hyp- pig paa krog om høsten. Hm-S“me (brosmius b’I’O8flI(3) er ikke talrig. Amm-odytes lam-eolatus er temmelig a1mindelig. Coryphaeno(lis rupestris, nogle eksemplarer fangne i de sidste par aar. Arnoglossus latema er sjelden. Zeugopfer-us T2WO)’v(’gi(‘ll-S“ optræder i ringe antal. Z3llgOj)Z(’I’It-S’ pzmCtatus er sparsom. Tunge)z. (solea vulgaris) er ikke sjelden. S(–om-breso.r sauru“S“, kun nogle faa individer er fangne i Kri- stianiafjorden. Flyveji-S“k (b.mCoetus vol-itans). For flere aar tilbage fangedes et eksemplar, antagelig af denne art, i garn ved Moss. Mauroli(ËP1s borealis (Pennantii), flere individer fundne om høsten i Kristianiafjorden. Gedde (e-sex luCiusj, som er en ferskvandsfisk, er yderst faa gange fundet i sa1tvand (udenfor Kristiania). Ejeldørret (salmo alpinus) optræder sporadisk i Kristiania- fjorden i Salt vand. Krøkla eller slom (o.s-merus eperlam(s) optræder enkeltvis i det indre af Kristianiafjorden; den er talrig i de store indsjøer og vasdrag søndenfor Dovre (særlig i Norsjø i Telemarken). Lod(len (mallotus vallosus), ti1fældig i Kristianiafjorden Guldlakc (argentina silus) er i enkelte eksemplarer fundet i Kristianiafjorden i de sidste par aar (Drøbak, Langesund). Sik ( (‘oregonus lavaretu-s), ferskvandsfisk, dog flere individer fundne i Kristianiafjorden. Sa)–din ( Clz(pea pil(Phardus) er meget sjelden. – Sar(lel, ægte ans:jos (engmulis 6I)(’“f(lS–S’í(’h()Zll-V optræder som regel blot enke1tvis. Ma“ijisk (alosa vuWlgarWis) forekommer. Stanml(l (alosa jinta) er sjelden. I–Iavaal ((–onger vulgaris) er ikke talrig. Klu-mpflsk (orthagoris(?as molaj, enkelte individer af den er strandede (Fredrikshald). Stor (aCipenser sturio) er sjelden, blot sporadisk. Ha1;mus ( ehimæra –monstrosa) er ganske almindelig paa dybt vand. Blaahai (Car(:harias glauCusj er meget sjelden. Graahai (galeus vulgaris) er ikke alminde1ig. Haabrand, «sildehai», n(e9ehai (ilamna (romubú:a) er udbredt fra Kristianiafjorden til Østiinmarken. Rævhai (alopecias vulpe.s) er meget sjelden. Rødhai (sCylli-Hm Cani(?ula), enkelte individer er fundet i Kri- stianiafjorden.