Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/303

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

29O BRATSBERG AMT. Car(m.B to-aChm“us forekommer i Kristianiafjorden om høsten. Makrelstørje, them.flsk (fhym:us m(–(literraneus) kan vise sig talrig i august og september lige op til øeme ved Kristiania I vore farvande er den i almindelighed ikke over 8–10 fod lang. Ez(thymms thmmia. meget sjelden. Thymm.S– peregrim(s er blot nogle faa gange funden i Kristi- aniafjorden (Næsøen). Pelamys sarda er meget sjelden. Suærdjisk (.(riphias gladius), tilfældig. Laksesf()rje (lampris guftatz1s), adskillige individer fundne stran- de(le i Kristianiafjorden i aarenes løb. IVÎj(Psing (f)’(l(’ftí]21ll-V dom-o) optræder altid enkeltvis. Bre(Zflab, (U(I3I?ZGfl.S’Z1’ ( lophiz1s pis(:atorius) forekommer i ringe antal, men udbredt helt fra de sydligste fjorde op til Varanger. Cottus bubalis, temmelig almindelig. (e’ottus Lillj(ɔborgii, sjelden. Centr-idermiChthys u7l(“í)l(ltll8, sjelden. ICelu-9 h“ltm(lt2l‘S’, sjelden. Rød knur ((*rigla hiremdo), sjelden. Seba“stes m-arinus, sparsom. Sebastes vi-oiparz1–S er temmelig almindelig. Carelophus AsCani‘i, endel eksemplarer fanges næsten aarlig. Lumpem1s maCulatz1s er ikke almindelig. Lzm1penus lampretij”ormis er ikke sjelden. Aphya pellu(–ida forekommer undertiden i store masser. Crystallogobius Nilssonii er i enkelte aar almindelig, men paa langt nær ikke saa talrig som foregaaende. L–ipar129 lineafus, adskillige eksemplarer fundne i Kristianiafjorden. Car(7)ro(–tas Reinhardtii er sjelden (udenfor Arendal). St. Peters tflsk (ZCl(N .faber) er meget sjelden. Sild(–konge (regaleCus glesne). endel individer af denne er strandede (Langesund). Mag-il Chelo, nogle individer er fang-ne i Kristianiafjorden Mugil Capito er sjelden. Crenilabru.v melops er ganske almindelig. AC(lllfh()l(lb“)’MS e.Boletus er ikke synderlig sjelden. Ly(“o(Y(–S E.sïmarkii er sj elden. LyCodes g)’(l(’iZVí8 er hyppigere. LyCo(7es Lars“ii er sjelden. Sølvtorsk (gadus (u“gentee1s) har ved de senere aars under- søgelser vist sig at forekomme ret almindelig paa dybt vand (Brevik- og Langesundsfjorden, Drøbak o. a. st.) Phy(“is blennoides, enkelte forvildede eksemplarer er fundne østenfor Lindesnes (Fredrikstad, Langesund).