Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/280

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG OG MYRER. 267 smaalast (i l886–9O: 4730 tylvter, hvoraf 1839 tylvter smaa- last). I Daleaaens med Ofteaaens vasdrag er i 1891–95 optalt ved S1m(lkilens lændse gjennemsnitlig aarlig 3 790 tylvter, hvoraf 161O tylvter smaalast; i 1886–90: 3268 tylvter, hvoraf 2112 tylvter smaalast. Optalt ved (2flelændsm i Høidalsmo fra 0fteaaen gjennem- snitlig aarlig i 1891–95 ca. 66O tylvter last. I Kileelvens vasdrag med udløb i F1aavatn ved Kilens lændse er optalt gjennemsnitlig aarlig i 1891–95 4833 tylvter, hvoraf 1 549 tylvter smaalast. I Sko- eller Dørholtelven.s vasdrag – fra Drangedal og Lunde - ved Skolændsen er optalt gjennemsnitlig aarlig i 1891–-95 5388 tylvter, hvoraf 1 845 tylvter smaalast. I Eikaa eller Østeraaens vasdrag – fra Bø og Lunde – ved Eikaa lændse er optalt gjennemsnitlig aarlig i 1891–95 3177 tylvter, hvoraf 139l tylvter smaalast. Fra strandene ved Bandaksvatn, Kviteseidvatn og Flaavatn samt Bandakskanalen (med 5 roder) er yderligere fremflødet til Ulefoshovedvasdraget gjennemsnitlig aarlig i l89]–95 10 106 tylvter, hvoraf 3489 tylvter smaalast. Fra strandene ved Norsjø og Hitterdalsvatn er fremflødet aarlig i l891–95 11 309 tylvter, hvoraf 5 718 tylvter smaalast, mod i femaaret 1886–90 gjennemsnitlig aarlig 13874 tylvter last. Middeldimension: 8 m. 21 cm. midtmaal. Til fællesflødningen er endvidere fra distrikterne nedenfor Skotfossen og Løveidkanal indtil Skien samt væsentlig fra Fal- kumelven eller Fossum vasdrag fremflødet gjennemsnitlig aar- lig i 1891–95 12514 tylvter, mod 994O tylvter i femaaret l886–90. «Fra distrikterne nedenfor Skienss1userne» er derhos frem- flødet følgende kvanta, hvoraf dog – for aarene 1893–95 – ogsaa en betydeligere del er fra andre vasdrag, nemlig Glommens, Drammens og Laagens, gjennemsnitlig aarlig i 189l-95 ti l90 tylvter. Af det fra de to sidste distrikter fremflødede kvantum falder der paa smaalasten gjennemsnitlig aarlig ca. 7400 tylvter. Her hidsættes en opgave over, hvad der i 1891–95 er ned- flødet gjennem Løveidkanalen samt ialt til Skien fra det hele flødningsdistrikt: Gjennem kana1en: Til Skien: 1s91 . . 71 668 1:y1Vtc:, 84 596 tylvter, ]892 . . 73 483 – 86 821 – ]893 . . 64 060 ä- 77 587 –