Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/279

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

266 l3RA’l’SBERG AM’l’. paa skogarealet i Skiensvasdraget 2757 km.2 giver 251 m.3 pr. km.2 skog, eller 7.7 kubikfod pr. ma-al. Hvis disse tal kommer Sandheden nær, og hvis tilvæksten, som ovenfor angivet, i vasdraget er 6.5 kubikfod pr. maal, saa skulde l’lllgSl)(3l1 i vasdraget være betydeligere end til- væksten. Ifølge fællesflødningsforeningenS aarsberetninger er i Skiens- elvens bivasdrag flø(let: I Bøel(:Pns vas(lrag med de flødbare bielve: Fla-ddøla, Val- leraa, Bygdaraa, Hørteelv samt Seljordvatn er efter optælling ved (imar:;l(md.se fremflødet til fællesflødningen gjennemsnitlig aarlig i 1891–95: 8553 tylvter, hvoraf 4427 tylvter smaalast. Mid- deldimension 8& m. 21 cm. midtmaal. I femaaret 1886–9O op- taltes her gjennemsnitlig aarlig 73l3 tylvter, hvoraf 3160 tylvter smaalast. Dette vasdrag med bielve var (l895) ialt inddelt i 2–l roder. I Hitte-)“(lal“v(1la“–ens vas(lr(1g med de flø(lbare bielve: Tveitaa, Hovdeaa, Kova, Skogsaa, Heddøla og Hjartdøla er efter op- tælling ved H(Bg.9Z(87l-(Z967l flødet inden dets 26 roder gjennemsnitlig aarlig i 1891–95: 6193 tylvter, hvoraf 27l9 tylvter smaalast mod i 1886–90: 8049 tylvter, hvoraf 3036 tylvter smaalast. Middeldimension: 9.5 m. 21 cm. midtmaal. Fra Tim1c-s vasdrag med de flødbare bielve: Maane, Gjøist. Maar, Østbygdelv, Skjerva, Rauelven og Tjaaga, Kaala samt Fol- døla er optalt ved Tinnel(endsen gjennemsnitlig aarlig i 1891–95 2813O tylvter, hvoraf 17647 tylvter smaalast. I ]886–90 optaltes gjennemsnitlig aarlig 26 245 tylvter, hvoraf 13 705 tylvter smaalast. Middeldimension: 6.2 m. 21 cm. midtmaal. Vasdraget har 47 roder. For Hjuk.9ePZ1.*ens vasdrag – paa Østsiden af Hitterdalsvatn – er ved Hjukseelvens lændse optalt gennemsnitlig aarlig i 1891–95 3 450 tylvter, hvoraf 2453 tylvter smaalast modi 1886–90 3 755 tylvter, hvoraf 2857 tylter smaalast. Middeldimension: 6.2 m. 18 cm. midtmaal. I (ÏZcîZö-S’ vasdrag eller det «Vestfjeldske» hovedvasdrag er til fællesflødningen nedflødet gjennemsnitlig aarlig i 1891–95 29 67 O tylvter, hvoraf 10071 tylvter smaalast. Ved den nu nedlagte Ule- fos lændse optaltes i 1886–9O gjem1emsnitlig aarlig 22 895 tylvter, hvoraf 8123 tylvter smaalast. Middeldimension: 8 m. 21 cm. midtmaal. Optælling har i femaa-ret fundet sted paa forskjellige steder, og hidsættes følgende lændseopgaver: ’ I Tokkes vasdrag med optælling ved Z)alsl(emlsen flødedes gjennemsnitlig aarligi ]891–95 3951 tylvter, hvoraf 1277 tylvter