Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/281

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

268 BRATSBERG AMT. Gjennem kana1en: Til Skien: 1894 . . . 74 535* tylvter, 8l 573 tylvter, 1895 . . . 86 431* – 93 026 – eller gjennemsnitlig aarlig resp. 74 035 og 84 72O tylvter. Farrisel-e.–m eller Farrisvatns vasdrag med Slemdalsel1.1en. Dette vasdrag har sine største skoge i Slemdal, Lardal og Hedrum og nogen skog i Sandsvær og Gjerpen. Det er gran med birk i blandet bestand og furuskog med forskjellig, dels middels dels ret god væksterlighed. Nedslagsdistriktet udgjør i og udenfor amtet 485 km.2, hvoraf skog udgjør 307 km.2 eller 63 0Zo. Antallet af indbyg- gere inden nedslagsdistriktet udgjør omtrent 3400, hvilket med et gjennemsnitligt forbrug af 4.0 m.3 pr. individ giver et samlet gaardsforbrug af l36OO m.3. Her er fremflødet gjennemsnitlig aarlig i 1886–9(): 5808 tylvter tømmer (7.5 m. 2l cm.) og 8073 tylvter mindre last (15 cm. og dGl’lll1(lG1’) tilsammen 13881 tylvter, der er beregnet til ca. 38 0O0 m.3 Dette giver følgende hugstä “ Pr km, skog Kubikfg1d ’ ’ ’ pr. 1na . S Til flødning 38 O00 m.3: 124 m.3: 3.9 Til forbrug 136O0 m.3: 44 m.3: 1.4 Tilsammen 51 60O m.3:; 1ö8 m.3; 5.3. I femaaret 1891–95 er flødet gjennemsnitlig aarlig ]3725 tylvter, hvoraf ca. 37 pct. opgives at være smaalast. Kubikmassen antages at kunne sættes til ca. 43 3OO m.3. Hugsten pr. km.2 skog antages i femaaret 1891–95 efter dette at have udgjort 175 m.3 pr. km.2: 5.5 kubikfod pr. maal. I aarene l860–69 blev her i Farriselvens vasdrag efter O. J. Broch fremflødet 530O tylvter aarlig, beregnet til 38O0 kommercelæster eller ca. 15 2OO m.3 Der er særskilt opgave over, hvad der er flødet ved Øks(Þn- h()Ztlæ‘Ild-S’(‘ ved Farrisvatns øvre ende, hvorfra tømmeret væsentlig kommer fra Slemdal. Skogarealet ovenfor denne lændse udgjør omtrent 18O km.2 Ovenfor lændsen er indbyggernes antal omtrent 800. “’’) Hera1f til Sl(otfos brug Öð46 og 79ö15 tylvter.