Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/277

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

264 BRA’I’SBERG AMT. Der er gjennemsnitlig aarlig flødet i 1886–9O 92 073 tylvt-er last, der efter et opgivet gjennemsnitligt kubikindhold af ca. 4 m.3 pr. tylvt kan beregnes til ca. 368 O0O m.3. Dette giver en samlet hugst: Pr. km.2 skog Til flodning . . 368000 m.3:: 133 m.3 = 4.2 Til forbrug .... . 235 400 »: 86 » = 2.7 Tilsammen . . . 603 400 m.3: 219 m.3: 6.9 Inden Skiense1vens tømmerdistrikt antages i femaaret 1891–95 i gjennemsnit aarlig at været aavirket ca. 107800 tylvter større og mindre last, hvoraf en stor del smaalast (ɔ: dansk last, smaa- spirer og props), samt ca. 2000 lagter (8 fodS) ved, der til- sammen i beregnet kubikmasse ansættes til ca. 463 800 m.3 Det gjennemsnitlige aarlige flødningskvantum anslaaes til ca. 108 800 tyltver for det hele vasdrag. Den samlede hugst i fema1aret 1891–-95, naar forbruget sættes til 23540O m.3, kan efter dette ans1aaes til gjennemsnitlig aarlig 699 2OO m.3, hvad der giver 254 m.3 træ pr. km.2 skog = 8.0 kubikfod pr. maal. Det opgivne kubikindhold 4 m.3 pr. tylvt synes for høit. Opgave for Z898 over den “fra Løveidkanalen og stranden nedenfor (lem:e )aedflødede trælast l Gjennem Fra distrikter-no ILuveidka11aIen og til nedenfor Lex-e1d G TiIsam1nen.

 Skotfos brug. n og Skien .

-i „ mo D Jg mi g;gp s gl. Z e g g ri g im g g J T1r. S1.1(. i Tlt. . St-k. Ë Tlt. l Su(. smx1ä111gx-c(1 . . . Þ 20ð1 i S meg s Ë 21Ö8 1 Langved. . . g 21 03l 10 1 630§ 4 i 22 662 2 Tømmcr. . . . . M 12 366 8 1401 8 g 14 768 4 Storspircr . . . . J 48 8 99. O W 148 2 Mellemspirer . . g 309 11 G » “ » 309 11 Dansk mr. ., . . V se 496 s maa 2 W aa saa V Smaaspirer og props. . . 18 759 11 1 185 7 19 945 p 6 Birke- og aspelast, stor . “ 761 3 235g » 996 3 -»– smaa . H 4–l4 . 3 i 222 » W 666 3 D 112 2e9 i –1–) 13 317l 11–“) 12Ö aas aû00) s i e i e s a n –§: i LfigtfiI“– nøgen-. Stub og lagtervc(l . . 1,962ïf1 I 962V4 -C–J–-Þỳ.1.;

  • ) Her-af 1O 60Ö1,ff12 t.vlvt Samt 205 lugter ved til Skotfos hr-ug, lever-er

D ovenfor Lov-(–id. “*) 11:3ö04’ff,I2 tykt fra (liStrikte1–nc nedenfor Skiensslus(“1–ne og fra andre