Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG OG m“mä:11. 2 W Tømmer .fl6(ZBt i vasdrag(ne Farriselven: Antal tylvter giennemsn. aarlig 186O–69 . . . 5 3O0 1876–8O . . . 12 600 1881–85 . . 14 O00 1886–90 . . “ 13 88O 1891–-95 . . l3725 Skienselven: g Antal tylvter gjennem1m. aarlig l860–-69 . . . 54 5OO 1876–8O . . 64 695 1881–-85 . . 72 968 1886–90 . . 92 O73 1891–95 . . 108 800 1898 . . 132 482 Kragerøva.sdraget: Antal tylvter gjennemsn. aar-l g 1859–68 . . . 23 5OO l876–80 . . . 32 35O 1881–85 . . 38 753 l886–90 . . . 41 50O A rendalsvasdraget: Antal tylvter gjennemsn. aar 1860–69 . . . 2ö 6OO 1881–85 . . –. 57 096 1886–9O “ . . . . 49 ð33 1891–-9ð . . . . 73 O85 Samtidig med at antallet af tylvter er tiltaget, er (lll11Gl1– sionerne af det fremflødede tømmer i det hele aftaget; der fore- ligger ikke overalt nøiagtige opgaver over, hvor meget det frem- flødede tømmer indeholder af træ. Af denne grund, og fordi for- bruget af træ inden selve distriktet ikke er nøiagtig kjendt, er det ikke godt muligt at angive, i hvilket forhold hugsten staar til tilvæksten, og det saa meget mindre som selve tilvæksten ikke er nøiagtig kjendt. Imidlertid er der grund til at antage, at hugsten i de senere aar er større end ti1væksten. Et par forsøg paa at udregne forholdet mellem hugst og tilvækst skal her gjøres. Af Skiensvasdraget.s samlede nedslagsdistrikt, 10784 km.2, er skog 2757 km.2 eller 26 0Zo. Antallet af indbyggere inden nedslagSdistriktet uden byerne udgjør omtrent 41300, hvad der med et antaget gjennemsnitlig aarligt forbrug af 5.7 m.3 træ pr. individ giver 2335 4OO m.3 træ.