Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/245

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

232 BRATSB1–:R(; AMT. (“I’7“1S’Z(lffIl-S’) er derimod kun fundet enkelte steder, som ved Lange- sund og Brevik. Endvidere kan mærkes: rams (allium lII’–S’i72ZI]7G) med vakre, hvide blomsterskjerme, en syreart, rPme():r obtusifolius, der vokser ved Brevik, den lille sagi-raa .S“IlJ”lZ(lff(l, blodtop (9(l7Iglli-S“– ()rba O“f.flCl“))(lZí-V)’ en roSacé med uligefinnede blade og smaa, rød- brune blomster, samlede i et endestillet a-ks, findes ved Skien, (’(l“I’(Z(l)Ilí)lP hirsz(f(Z, den vakkert gulblomstrede solblom (ami(“a mon- t(m((), en art knopurt ((’(’7lf(7M)“(’(I n-im-a), der vokser f. eks. ved Brevik og Langesund, poselyng (())–im fefrali.r) ved Skien og Kragerø, den almindelige vestlandsbergknap, –S’(’(ZlUIl“ (I)2glí(’llI))l, sou1 findes ved Kragerø. Sammesteds vokser to vestlandSplanter, om hvilke man dog ikke kan vi(le, om de muligens er forvildede, nemlig den pragtfulde revbjølla (digit((li29 pm“pm“Pa), der oftest har røde blomster, men som ved Kragerø optræder med meget lyse. og tuSindfryd (bellis pere)m“i.sî), Som der findes i mængde L Af amtets træer og buske tilhører flere den egentlige kyst- flora, hvilket vil fremgaa af den fortegnelse over disse, som er indtaget straks nedenfor. Sj(1l(lne ])l(l)2f(*)’ i amtet-S kysl(ɔgne. Nogle af landets sjeldne planter optræder hist og heri amtets kystegne. Her skal nævnes: .?IIeli(–a ‘l()l’§fl()f(I, en art hængeaks, f. eks. ved Krag-erø, flue- blomst (ophrys )hyo(l(1.s), tilhørende or(:–hideernes familie, ved Brevik, Langesund og Herø nær Porsgr11nd, sammen med ma-risko eller fr11eSko ((–yp1“ip(’(li:me. (’(lZ(“(’()Zlt(S), en kurvblomstret plante, allant (im(fa hel(wium), vokser ved Brevik og Kragerø; paa det sidste sted er ogsaa en art sniketraad (Ce1sCuta ti-ifblii) f11nden snyltende paa kløver. En smelleblomst, silene armeI“ia, med røde blomster vokser paa flere steder, f. eks. i Bamle, ved Brevik og Kragerø. Af de erteblomstredes familie findeS: vaa-rvikken (“ui(“ia lathy- ’I’Oí(f(’–S“) paa grusede steder ved Kragerø. Paa Langesundsaasen vokser en plante, som ellers kun findes to steder til i 1andet, nemlig en art benurt (onom29 Campestris),‘ der er buskagtig, har to1–nede grene og rosenrøde blomster med lysere vinger; en slægt- ning af den, ononis repens, ogsaa en noget sjelden plante, vokser ligeledes ved Langesund Kun ved Brevik findes den erteblomstrede g(?ni.s-ta ZiIl(’ffO7’“í(l, en liden busk med hele blade og gule blomsterklaseì- i gren- spidSerne. Paa Jyllands lyngheder er denne plante meget almindelig En snylteplante, skjælrod (ilath)–Haa sguammaria), er funden i hasselkrat ved Brevik og i Bam1e, hele planten er kjødrød, saftig og tyk. En anden snylter er monot1–opa glabra, kaldet snylterod; den er bladløs, bleggul med ludende blomsterklase, i almindelighed snylter den paa ba-rtræer, men er ogsaa funden