Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

v.1–:1(ST1.1v1–:T. 23:3 snyltende paa- hasSel, f. eks. ved Langesund i løvskog; den vokser ogsaa ved Brevik. Yn(I.sjøe“)–ne. Paa vandet svømmer den hvide vandlilje tjønnefru (nymph(ea alba) og den gule vandliljo, nøkkegull (nuphar luteum). og mellem dem findes tusindblad (myriophyllzm: altemWifloru-m). En sjelden art my-rioZ)hWyllum –Z:erti(“iZlatzmz- forekommer ogsaa, f. eks. ved Porsgrund Endvidere et par arter blærerod (utr-icula)“ia) med fint delte blade, hvis afsnit delvis er omdannede til luftfyldte blærer, som før og 11nder blomstringeu holder planten oppe i vandskorpen med blomsterne hævede over vandet; efter blomstringen synker derimod planten tilbunds, idet luften undviger gjennem en spalte paa b1ærerne. Nogle arter vandaks ())ot(ZmOgCton“) og hesterove eller hesteha-le (hippm-is vuIgarí=8) Staar der ogsaa-. Nærmere ind mod land, paa lavere vand er et belte, be- staaende af planter, som det indtil over et par m. høie siv, –S’(Cí7ZZ)TIS Z(lCIl-S’f’I’‘f-S’, blandet med det ligesaa høie gi-æs, tagrør (])h-I’(lg’IRít(’–G 1–onmm)2Wis) og forskjellige stor-rgras som Care.r lt.’(’Sl“(’(lI’í(t og (1mpe1Z– Z(1(“e(Z, samt elvsnelden (eg?1i.s-(1f:(–m “fl2l(?í(ltil(’). Ved enkelte af amtets ferskva-nde, f. eks. Grostokvatn i Bamle og i Seljord, forekommer ogsaa kalmusrod (kc(“orz(.s- (êalamusË). Denne er kjendelig paa sin stærkt aromatiske lugt og sin blomster- samling. kolben, siddende omtrent midt paa stængelen og med sin overflade dækket af de rudeformig anbragte smaa, uanselige, g1’Ø11– gule blomster. Roden af denne plante anvendes i medicinens tje11este. En anden hoi, vakker pla11te er dunkjevlen (fypha Z(ttZf()Zí(t), hvis hunblomst danner et trindt ca. 1 tomme tykt «kjevle“*, mørkebrunt. naar det er modent, og fløielsagtigt at føle paa. Denne plante er funden f. eks. ved Stokkevat-n og ved Lange- sund. ’ Mækje eller sverdliljen (–ir‘is pseud(1Corus) falder let i øinene paa grund af sine store, gule blomster og de stivt oprette, sverd- formede blade. Lavere af vækst er myrkongle (Calla ])(lZ’ll-9t7’“i-S), lig den dyrkede calla, men meget mindre, bukkeblad (menyanthes tr(fbliata) med i-øde blomster og tykke, trekoblede blade og vand- gro (al-isma plant(1go). – I mudderet lige ved land staar endvidere botnegras (lobelia (l()rtmann(1) med smale, rosetstillede blade ved grunden og paa en mer eller mindre høi stilk smaa hvide, porcelænsagtige blomster; brasmegras (’í“S’O(Ëf()–G la(:z(.s“t1“is) er blot et knippe rod- stillede, smale blade, med sporesamlinger paa bladenes inder- side nede ved grunden Denne og en anden art, isoéîtes eehi-