Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/232

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEBYGN1NG. 2 1 9 pr. km2 og trykker med sine store høifjeldsstrækninger be- folkningen i amtets landdistrikter ned til 4.92 indbyggere pr. km2. I amtet var 1ste januar 1891 15306 beboede huse, 12221 i bygderne og 3085 i byerne, hvoraf var 11 831 almindelige vaa- ningshuse i bygderne og 2 915 almindelige vaaningshuse i byerne; i bygderne bor der gennemsnit1ig 5.71 indvaanere pr. hus, i byerne 7.34. Foruden de fire kjøbstæder og de to la-desteder er der en del husansamlinger i landdistrikterne, hvilke nedenfor op- regnes: Husansamlinger i landd1L9trikterne: Antal beboede huse samt hjemme- hørende j“olkemængde 1ste januar 1891. d – d d Antal Hjemme De enkelte steder. Hen“egeî)å;ågî;– hvori b(åY:l(;:d0 ä;;1;;1;(30 im aa „ e enge * “ imæn§Ö“? I Bamle .fogderi. i Kil strandst-ed .... . iI Sannikedal ..... 77 448 Kamme1–fos . . . . i – ...... 25 157 Helle st1–andet-ed . . . Sannikedal H. og Skaato H. 33 192 Kirkeholmen . . . I Skaa‘t1ø ....... 2:3 19:3 . – ....... 36 204 “ – 35 18O - ....... 21 124 I Sannikeda-l og Skaatø hen-red ti1s ..... 25O 1498 Herre strandsted ..... I Bamle . . . 57 49O Siljanbugten ....... – . 22 136 Eikst1–anden med Eikrydningen – 34 138 Brevikst1–anden ...... – 16 102 Krabberød st1randsted .... – 34 167 Aabye1ven – .... – . 15 88 Feset med K1even og ’I’ater- . knatten ........ – 57 542 Rønholt ......... – 16 137 Ødegaaa-den og Havredal med Frankrige ....... – ..... 48 416 i I Bɔ.1111c 11cxxca t11s. . . 299 2216 Tangen . . . . I Eidanger . . – 29 131 Bjørntvet . . – ..... 13 99 Rom . . . – ...... 21 110 I Eidanger heri-ed tils. . 63 340