Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/231

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

218 BRATSBERG AMT. De undersøgte dyr var fordelt paa 52 besætninger, og af disse fandtes 15 eller 28.9 pct. at være tuberkuløse. I 1898 undersøgtes 717 dyr, af hvilke 38 eller 5.3 pct. fandtes tuberkuløse. De undersøgte dyr var fordelt paa 84 besætninger, af hvilke 21 eller 25 pct. fandtes tuberku1øse. Af disse tal kan neppe sluttes noget bestemt om sygdom- mens tilstedeværelse i almindelighed, idet det kan tænkes, at undersøgelserne væsentlig har været foretagne med særlig mis- tænkte besætninger, eller ved besætninger, om hvilke man paa forhaand vidste, at de var syge. Antal autoriSerede dyrlæger i 1898 var: 2 amtsdyrlæger (1 bor i Hjartdal og l bor i Hollen), 1 statskonsulent bor i Pors- grund, l dyr-læge er ansat ved kjødkontrolleni Skien, 1 i Kragerø. Bebygning. Bej’olknings(.–entret ei amtet er 59O 15‘ n. b., 260 52‘ længde øst for Ferro, d. e. 23 km. vest for Skien, paa grændsen mellem Hollen og Lunde sogn, 5 km. sydvest for Hollen kirke. Befolkningscentret i Bamle fogderi er 590 4‘ n. b., 27Ô l2‘ længde øst for Ferro, d. e. 9 km. lige i vest for Brevik. Befolkningscentret i Nedre Telemarken fogderi er 59C 20‘ n. b., 26Ó 57‘ l. ø. Ferro, d. e. paa Norsjøs østlige strand ved gaarden Kjørvik, nordligst i Hollen sogn. . Befolkningscentret i Øvre Telemarken fogderi er 59Ó 33‘ n. b., 26Ó 6‘ længde øst for Ferro, d. e. nordøstlige bred af Sundsbarm- vatn, 12 km. nordvest for Seljord kirke Bratsberg amt, saavel bygderne som det hele amt med byer-ne, er netop saa tæt befolket som Norge i gjennemsnit. I hele landet bor der nemlig gjennemsnitlig 6.47 indbyggere paa hver km2, ogi Bratsberg amt 6.50. I rigets bygder bor der gjennemsnitlig 4.94 indbyggere pr. km2, og i Bratsberg amt 4.92. – Bebygningen er imidlertid ulige fordelt paa de tre fogderier. Alle amtets fire kjøbstæder og de to ladesteder ligger i Bamle fogderi, som er amtets tættest befolkede fogderi, – naar ladestederne medregnes – 12.03 indbyggere pr. km2. Land- distrikterne i Bamle og Nedre Telemarken fogderi er omtrent lige tæt bebyggede, 11.33 indbyggere i Bamle og 11.97 i Nedre Telemarken. Øvre Telemarken har derimod kun 2.27 indbyggere