Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/233

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

220 BRA’l’SBERG AMT. l l l H d h ri l Antal gange erre o so, vo ren De enkelte steder-. beH§geu§ne. §bgbu(;:de gaae

V– ’–V’ n *– + “ÝÝ*I;* ý“’V “ –- ““:;W “V W .  

Gu1scm . . ïI Gjc1–Pen . so 163 Falkum . . . ] – 16 195 Mælajordet. . l –: 2:5 18ö Fossum ........ –:32 291 Bøle .......... – 29 205 NeW–Yorkgaden under Borge . – l 19 105 Braaten ......... – 18 72 Borgestadholmen ..... – 3O 206 Borgeskogen og en del af Borge – ...... 48 248 I Gjerpen hen-ed tils. . 247 1 670 I Bamle fogderi tilsammen . . . – . 859 5 724 I Nedre Telemarken .fogderi. KnaJ–dalstranden ...... I Solum . . 75 363 Tuftekaas, Sorgenfri og Klyve- n berg .........* – 28 l44 Moldhaugen ....... –- 41 226 Grønland med Heiegaden og Hagemannskaas ..... – 17 97 Graaten strandsted .... –- 82 529 Bakkene og Bugten . – ..... 40 2l3 I Solum herred tilS. . . 283 l 571 Ulefos jernværk. . l I Holle11 ..... 77 I 831 I’l(“fos sag-brug . . – ..... 39 I 375 I Hollen herred tils. . . 116 l 206 Tinnfos papirfabrik . I Hitterdal . . . 14 j 67 NOt0dde11 .... – ..... W 6O Y 411 n I Hitterdal l1erred t-ils. . 74 478 I Nedre Telemarken fogdcri tilsammen ...... 473 3 2ö5 I Øvre Tclemarken .fogderi. U Flateflatdnl ....... I Seljord h., F1atdal S. . 23 124 Hyttebyen .... I Kviteseid ...... 17 124 Byen (Folkestad) . I Fyr-esdal h., Moland S. . 18 95 Aamdal kol)berværk .... I Mo h., Skafsaa s. . . . 59 Ö58 I Øvre Telemarken fogder-i tilsammen . . l17 901 I I–3ratsberg amt ....... 1 449 9 880 Af amtets samlede befolkning 92 O34 bor 22 406 eller 24.4 pct i byerne, 9 88O eller 1O.7 pct. i større husansamlinger, strand steder o. s. v., medens 59 478 eller 64.7 pct. bor spredt.