Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, lNDDELlNG OG GRÆNDSER. I.ægedistrikter i Bratsberg amt.

‘ L–L tt ) L W t L L W Lægedistrikter. l g’ilsvarende herreder eller il1;åïhd(å“d Folke- ɔ ele deraf og bykommuner. i lun, mængde Kragerø Drangedal, Sannikedal, Skaatø, Bamle, Krugerø K., Lange- sund L., Stathelle L . . . l 6Ö0–41 23 386 Skien . Eidanger, Slemdal, Gjerpen, Solum, Brevik K., Porsgrund K., Skien K ...... 1 066.z.1 30 429 HolIen Holle11, Lunde, Bo, Saude. . 1 141.s1 12 138 Sauland Hitterdal, Gransherred, Hjart- dal ......... l 716.o1 6 759 Tinn . Tim1,Hm-in,MossÞtranden Sogn af Raulan(l ...... ti l44.4a 3 ö33 Kviteseid . . Seljord, Kviteseid, NisSedal . 2 256.o-1 7 837 Laax-dal Fyresdal, Mo, –Laar(lal, Vinje, Rauland og Øifje1d sogne af Rauland. ...... 4 214.11 7 952 Den militære inddeIing. BratSberg amt hører til Kristian- sands krigskommissariat og til 9de udskrivningsdistrikt, med Brunlanes, Fredriksværn, Larvik, Tjølling og Hedrum af Larvik fogderi, svarende til Telemarkens bataljon. Bratsberg amt hører til Arendals indrulleringsdistrikt med 5 indrulleringskredse, nemlig: Skien, hvortil hører Skien kjøbstad og Gjerpen med 15328 hjemmehørende folkemængde. “ Porsgrund hvortil hører Solum og Porsgrund kjøbstad med 9 53O hjemmehørende folkemængde. Brev‘ik, hvortil hører Brevik kjøbstad og Eidanger med 5 571 hjemmehørende folkemængde. Langes-und, hvortil hører Bamle med Langesund 1adested og Stathelle ladested med 7 011 hjemmehørende folkemængde. Kragerø, hvortil hører Kragerø kjøbstad, Sannikedal og Skaatø med 12 324 hjemmehørende folkemængde. Jurisdiktionsforandringer. Siden folketællingen i 1875 er endel jurisdiktionsforandringer indtraadt i Bratsberg amt, nemlig: Langesund9 ladesteds grændser er ved lov af 12te mai 1877 udvidet fra 1ste januar 1878. 1Sannikedal præstegjeld er ved kgl. resol. af 29de august 1877 delt i 2 præstegjeld Sarmikedal og Skaatø, fra 1ste januar 1878. Fra Laardal præstegjeld (Eidsborg sogn), herred og thinglag er ved kgl. resol. af 11te april 1878, gaardparten matr. no. 22