Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ti BRATSBERG AMT. Nedre Tel(Þmarken sorenskriver-i, 1291.v1 km.2 med 11444 ind- byggere, omfattende Lunde, Bø, Sande og Hitterdal thinglag. Øvre TelPmark(*n osfZj()ldske sorenskr-iveri, 4O51.2å km.2 med 10125 indbyggere, omfattende Tinn, Gransherred, Hjartdal og Seljord thing1ag. Øvre Tel(1mark(–H vestÍ(j(Zld9kP sorenskriveri, 687l.95 km 2. med l2818 indbyggere, omfattende Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Mo, l;aardal, Vinje og Rauland thinglag. Thinglagene falder sammen med herrederne, naar undtages LangeS11nd, Stathelle og Bamle, der tilsammen udgjør et thinglag, Bamle thinglag, og Gjerpen og Slemdal herreder, der tilsammen udgjør Gje1))(–n ”tïIl(Il(lg, og Gransher1–ed og Hovin herreder, der tilsammen udgjør Gr(msherr()d thinglag. Thinglagene falder sammen med lensmandsdistrikterne, naar undtages, at Bamle lensmandsdistrikt kun indbefatter Bamle herred og St(1th(îIle ladested, men ikke L(I7lg(’S“lUl(Y ladested. Ved kgl. resol. af 3dje april l895 (cfr. reSol. af l6de juli 1895) er bestemt, at Sa)mike(lal lensmandsdistrikt deles i 2, nemlig Samzik11(Ial, omfattende Sannikedal herred, og Skaatø, omfattende Ska-atø herred. Bratsbe1“g amt hører til Borgarthi)zg og .“1gder lag(lmnm(ɔ, og til Bø-afsberg lagsogn. Bratsberg lag-Sogn indbefatter foruden Bratsberg amt tillige Larvik fogderi, Sandefjord og Larvik kjøbstæder og har et flade- indhold af 16l41.26 km.2 med en hjemmehørende fo1kemængde af l291i-i4. Retsstedet er Skien Ved lov af 2lde juli 1894 er det bestemt, at der istedetfor de nuværende fogedembeder skal oprettes særskilte amtsk(1–S“.9erer- l1estillingCr, til hvilke henlægges fogdernes oppebørselsforretninger samt førelse af ma1trikulen, og særskilte pol1“tim“(æS–t(?rembeder, til hvilke henlægges fogdernes øvrige forretninger, forsaavidt de ikke ved denne lov ophæves eller henlægges til andre tjenestemænd. De i henhold til nævnte lov af 2lde juli 1894 organiserede politimesterembeder er: Krage)–ø politimester(–mbede og Telemarken politimesterembede Kragero ])Oll.fflII(’–S’f(’)’(3IIIb(’(Y8 indbefatter: Kragerø kjøbstad og herrederne Drangeda-l, Sannikedal og Skaatø. T(1l(Wa(:rkm politimestere)nbede indbefatter det tidligere Nedre og Øvre Telemarken fogderi samt det tidligere Bamle fogderi undtagen heri-ederne Drangedal, Sannikedal og’ Skaatø; desuden omfatter det kjøbstæderne Brevik og Porsgrund samt ladestederne Langesund og Stathelle. Desuden har Skien by en politimester. Byfogedembederne i Brevik, Porsgrund og Kragerø ophæves. Bratsberg amt hører til vestre-søndenj)(1l(lske bergdistrikf.