Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHE1), INDDEL1NG OG GRA::NDSER 5 inddelingen og inddelingeni præstegjeld sammen for alle præste-

eld i amtet.

Bamle herred Bamle præstegjeld 7011 indbyggere Stathelle Langesund . . Gransherred “ Gransherre(l præStegJe1d 2102 indbyggere HoVin Alle øvrige præstegjeld udgjør et herred eller en bykommune. Skien præstegjeld og sogn, Porsgrund præstegjeld og Sogn med 2 kirker, Brevik præstegjeld og sogn og Kragerø præStegjeld og sogn falder sammen med disse kjøbstæders græn(lser. Forøvrigt har hvert sogn sin kirke; til Skaatø præstegjeld og sogn hører Leuang kapel, til Eidanger præstegjeld og sogn hører Langangen kapel, til Gjerpen præstegjeld og sogn hører Lz1:(?(äzÍ)“(1ld kapel, til Lunde præstegje1d og Lunde sogn –hører Lands-mark(m kapel paa gaarden Grini, tilladt opført ved kgl. resol. af 25de september 1894. Ved kgl. resol. af 30te januar 1895 er i Hjartdal præstegjeld en del af Hjartdal sogn, Lonergr(en(len, hvor der iflg. folketællingen 1ste januar 189l boede 67 mennesker, henlagt til Sauland sogn. Retslig inddeling. Der var tidligere 5 sorenskriverier i amtet; nu er det delt i 6 sorenSkriverier, idet der i henhold til lov af 21de juli 1894 ved kgl. reso1. af 6te november 1897 er bestemt, at istedetfor Gjerpen og Bamle sorenskriverembeder organiseres 3 sorenskriverembe(ler: a) Gje)p(1n –S’O‘I’(’)l-S’k)’ílU(’l’8lllb(?(Z(J, omfattende Gjerpen, Solum og Hollen thinglag med tillæg af dommer- og skriverfo1–retninger med flere af byfogdens forretninger i Porsgrund efter dette embedes ophævelse. b) Bamle cS’O’l’(’ll-S’k7’í*l)(’7’6IMb(’d6, omfattende Bamle og Eidanger thinglag med tillæg af dommer- og skriverforretninge1– med flere af byfogdens forretninger i Brevik og Langesund efter dette embedes ophævelse. c) Kragerø sorenskriver-embe(l(x, omfattende Drangeda1, Sannikedal og Skaatø thinglag med tillæg af dommer- og skriverforret- ninger med flere af byfogdens forretninger i Kragerø efter dette embedes ophævelse. Amtet er saaledes nu delt i følgende 6 sorenskriverier, nemlig: Kragerø s()renskriveri, 1361,29 km.2 med 10622 indbyggere, om- fattende Drangeda1, Sannikedal og Skaatø thinglag. Barn-le sorenskriveri, 427,4Ö km.2 med 10509 indbyggere, om- fattende Bam1e tbinglag, hvortil Stathelle og Langesund hører, samt Eidanger thinglag. Gjerpen sorenskriver-1“, 1180.1s km.2 med l5715 indbyggere, omfattende Gjerpen, Solum og Ho11en thinglag.