Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/21

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

8 BRATSBERG A1uT. e . . . 1 1–1 no 1c-11. L. No. 24 c I–[(Â);]:(s(l(1Zm med Bre1land, af skyld –år-(“12:K;l(, fra 1ste januar 1879 henlagt til Skafsaa sogn, Mo præstegjeld, her-red og thinglag. Ifølge kgl. resol. af 28de juni 1879 skal Molands præstegjeld for fremtiden benævnes ]‘’yrPsdal præStegjeld, medens hovedsognet og dets kirke fremdeles beholder navnet MolamI. S(1“m“ke(Fal herred er ifølge høieste resol. af Ode august 188l delt i 2 herreder, S(1m:ike(lal og Skaatø, hvert udgjørende et eget fattig- og skoledistrikt, og Sannikedal thinglag ligeledes i 2 thing- lag S(l)lIlík(’d(ll og Sk(1(Zfø, fra 1ste januar 1882. Ved kgl. resol. af 30te januar 1882 er bestemt, at Mola“nds thinglag og lensmandsdistrikt for eftertiden benævnes Fyr(–s(lal thinglag og lensmandsdistrikt. Til Bø præstegjeld, nedre Telemarken provsti, samt til Bø thinglag og lensmandsdistrikt, nedre Telemarken fogderi og soren- skriveri er ved kgl. resol. af 20de juni l882, fra 1ste januar 1883 henlagt: a) den del af Aármofd(rlen (Tyristøl og Aa-rli(Þn). der ikke allerede før hører til Bø, (nu gaardsno. 17 brugsno. lå og l6 i Bø) med undtagelse af Grønbygdstølerne med skog og beite, der fremdeles skal høre til Hitterdal. b) Hitter(Ial V(lf72Gl’h(’í eller gaardene L. No. 59c til o under matr. no. ?34 i Hitterdal præst-egjeld og thinglag, (nu gaardsno. 13 brugsno. 7–17 i Bø). c) Gram og V(1rp()gr(end1w eller gaardene matr. no. 1O sa-mt 14– 19 L. No. 15 litr, e d og e samt L. No. 23 til 35, samtlige inelusive af Seljord præstegjeld, thinglag og lensmandsdistrikt (Nu gaardsno. 27 Myklestøl, 28 Verpe, 29 Øvrebø, 30 Grave og 31 Sanden i Bø. Disse gaardes samlede matrikulskyld er nu 98,82 mark.) T im og Hjartdal lensmandsdistrikter og thinglag er ved kgl. resol. af 9de deeember 1882 bestemt at deles i 3 lensmands- distrikter og thinglag, nemlig: Timi, Gransherre(l og Hjarf(lal, svarende til præstegjeldene af samme navn, og delingen er iværk- sat fra 1ste januar 1884. Mo og ]‘aardal lensmandsdistrikt er ifølge kgl. resol. af 28de januar 1885 delt i 2 lensmandsdistrikter: .l[o og Laar(lal, hvert svarende til herredet og thinglaget af samme navn, fra 1ste januar l88ö. GZ)’(l7l.S’h(’T’]’(’d heri-al er, ifølge kgl. resol. af 1Ode august 1885, delt i 2 herreder: G“I’(l)28h(’l’“I’(’d og ]–Iovin, svarende til sognene af samme navn, fra 1ste januar 1886. I Tinn præstegjeld er, ifølge kgl. resol. af 25de september 1886, for distrikterne Østbygden, Tesszmgdalen og Heien, tilladt opført