Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/198

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

J()m)BHUG. 185 Kun i Telemarken synes man at have kjendt et slags dræ- nering af jordsmonet. Det i 1769 oprettede kgl. danske Landhusholdningsselskab uddelte præmier og ærestegn for vindskibelighed i jordbrug og dets binæringer. Bønderne i Øvre Telemarken fik forbausende mange af disse udmærkelser. Indtil 1805 tilfaldt der nemlig dette fogderi ikke mindre end 117 præmier, deriblandt 2 gu1dmedaljer, som sjelden uddeltes, og 36 hædersmedaljer; resten bestod i større og mindre pengebeløb. Til samme tid fik Nedre Telemarken kun 22, for det meste smaa præmier. Brugen af kunstige gjødningsstoffe er, som nævnt, i nogen grad tiltaget; saaledes har indførselen af ben, benmel og andre kunstige gjødningsstoffer udgjort i 1886 26 ton, i 189O 112 ton, i 1895 257 ton og i 1897 334 ton. Tang kastes ved kysten op af høststormene og drages da op over fjæremaalet for at benyttes om vaaren. Paa Straaholmen og Jomfruland er tangen tildels gjenstand for handel og sælges for l2 a 15 kr. pr. baadladning. Aar-slømzen i amtet har i 1891–95 været: W Bygder-. Byen-. 189O. t 1s95. 1890. a 1895. v-;;;– e;ä W W eW;äP„mim„„„t“;;ÍV–ä;–;; –-eë;–i Aarsløn for: W KY– Y KP– EP– KP– Tjenestegutter . . 202.0() 219.80 225.00 230.00 Tjenestejenter ..... M 92.00 102.00 I 87.00 100.00 Dagløn for almindelige “ i dagarbeidere: Paa egen kost . . . 2.00 ]“ 2.11 P 2.22 2.3l - husbondens kost . l.2l 1.36 – 1.3l 1.30 Dagløn for kvinder: n i Þ Paa egen kost . . . j 1.14 i 1.24 j 1.l5 1.24 - husbondens kost . . j 0.66; O.66 j O.95 O.90 Ved de noget større gaarde bruger man paa mange steder slaamaskiner og hesteriver, men rimeligvis vil disse ikke vinde nogen synderlig stor udbredelse, da de mange bakker lægger hindringer iveien for deres anvende1se. Antallet af damptærskemaskiner har været: