Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/192

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 179 Efter statistiske meddelelser for 1898 er skyldmarkens gjennemsnitsVærdi i femaaret l893–1897 i Bratsberg amt an- givet til kr. 1896, hvorefter de faste eiendommes samlede værdi skulde andrage til ca. 55 millioner kroner. For at finde gjennemsnitsværdien af skyldmarken i 1893–- 1897 er i den officielle Statistik kun medtaget 29.6 0Zo af solgte eiendomme og 25.6 0Zo af kjøbesummen for de solgte eiendomme. Nedenfor er forsøgt en beregning for 1897, i hvilken er medtaget 88.6 0Zo af de solgte eiendomme og 63.3 0Zo af kjøbe- Summen for de faste eiendomme. Faste eimdo)mne solgte i 1897’ i Bmfsberg amt. Sammendrag efter sorenskrivernes specielle opgaver. 1;–-Ti –Vtf “h-WL–- tit t ît Ny i I Thing1ag. Antal g A

 M

Matrikul- sky-1d. . 1 . . W g SkyI(1I11fil’K Kjøbe- summen, hvorefter prisen er beregnet i Prisen, som

 1)ø1ɔ1t PÊ–e .3(;Yå?.i13å.

i sk3?ldmark 1 opgaver

8Jem§“’m’ 1e93–1s9v

l sn t. - –-–- –- – –.1–W –-– DrangedaI . . . J 31 92.ä2 2OO 815 l 2 23ä3 2 171 Sannikedal . . W 7 1:3.–1:1 19 770 l 1 47O 2 34l S1m1;ø . . i:=11:3].1ɔ 84 saa t 2 69o 2 394 Eidanger . . 27 55.0a 126 686 T 2 257 1 å349 BRHl1e . . „ 25 94.s-m I48 448 l I ÖI2 2 346 Gjerpen . . i 61 129.u: 272 945 2 101 ] 994 Bamle fogder-i . M 182 417.u 8ö4 229 l 2 O–17 Solum . . . ] ð1 87.1ä 22O 532 Z 2 ö22 2 334 Hollen . 6 19.–m 44 82O * 2 265 2 012 L1mde . . l 10 26.oɔ 77 990; 2 990 3 135 Bø . . . 21 26.22 65 0:37 2 48O 2 497 Sande . . Ý 2ö 4s.;;; os 349 2 103 2 214 Hitterdal“. . . 22 51.u 109 608 2 l32 2 587 Nedre Tc1cma1–kc11 . . W 1:3ð 2Ö6.2c 61s aas 2 393 P W 1 W -; –, „.:†Îj; Tinn ........ K 24 29.–lo sa 998; 2 1Ö4 1 728 Granshe1–red og Hovin . Ei 23 76.u 86 827 Y 1 131 1 455 Hjartdal ...... ] 22 å8.=«; 73 150 1 256 1 22Y Sc1j0xa . . . l 26 80.så 1o0 780 1 246 1:3T1 KVî1:cccí(1. . . . C l1 3ä.ɔ; 59 oool 1 66o 1 sex Nîɔcc(1a1 . .: 9 11.oe 27 “F6o ä 2:31å 1 895 Fyxc.saa1 . ri 1O ð2.:ɔs 12O 762 2 3oÖ 2 236 Mo . . . L 9 19.1; so 498 V 1 545 1 649 Laa1–(1a1 . A 13 29.0–: se 6o8 1 23:3 1 l29 Villie . .; 1O 17.2s 18 81O V 1 o9o 1 266 Rɔu11x11(1 . . . 13 27.as 25 990 949 9åo Øvre Telemarken . . . ] 170 439.00 64:3 183, 1 46Ö Bmu:bc1–g amt . . V . 487 1 112.ɔc 2 11O 748r 1 897 1 89(;