Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/191

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

W P W I BRA‘I’SBERG AM‘I’. “ – =‘=?–? I „:5 =å =c G–C–= – s1m1:11c sky1dsntte l E å M11t1’ik11l- “é –si S . § . Sig ?.?–W brug, som ikke er

 E“ɔ8l C§ –E:=?äÊ *–?–’Ö.–; §’§Ë medregnet som

Herreder. æ§=’ skyld –§E3 É =E3 8.=’2 jordbrug,ogdere1–1

姧l meg 4E§ɔm l §–=§ ä§.2l man-1k111sky1d

l§’§,åCl Mai-k. så å3’§ l ñ‘§ g;;b;l t –-.n hi .=.Ëä:5; g g-ɔ g gys e- AfitfiI.tSII)’IdD1lI’Ë e- W V e e A ro n e F D1’fi1lg(3dfiI . . W 387l I 834.9s 4.ss 70 l 257 7.1–: I 6.os Sa1111ike(la1l . W 302Z 85:3.9s 2.sa 37 202 4.1=1 18 ’ 2I.s9 SkfiatØ .... Öåx3; 616.=.x 1.1:;31 .:æ88 1.:.1 så T W I3amIe . . “. 586 I933.12 –3.:m IO5 I 428 4.2–I –3l i I05.Þm 1åî(1ä11gcP . mål 1 181.os 2..–.;. vv aas aa 4O W 44 II Slem(lul . . .å 227. 637.ea 2.s1 34 I2Ö 2.99 Tä 2(i3.01 (;jcPpc-11 .... 1 O4O’ a 948.c= 2.cɔ 142 V må Ö.:x 89 E ss:3.0ä Hamle fOg(leri W 6(i2J l0 OO5.s.– 2.va g 42Ëi l 2 228 –Sags 329 l g 782 og SOI11m .... i 747 I886.oY 2.:–2 83 E 42“Z‘ 4.1v 68, I07.14 Hollen .... I 482M I 4(56.21 3.o4 (i9 l 2Sl8 4.22 52 207 aa I‘1111(Ie .... I 429’ I O46.r-T 2.–H l 304 3.s2 39 –36.11Ð Bø .... . Ö494 I 32O.so 2.41 G–I ] 352 3.T;Ð 34 12 H Sande .... ( 648 I 8T2.4o 2.Hu 102 t 437 4.22 29 26 R9 Hitter(IaI . 36Ij I 788.ss 4.u:. 96 i 249 7.o2 38 4l aa N. Te1emar- l W 1;c11 rcx«1cxîPl 3216 o:;s1.10 “ 2.c1 mo c 2o6v –4.ɔc(2e0 P 4:;1 =1= -n-.–-– –- – – – W †Wv-–-–- – – n in –-.. g-. V – Tinn ..... i –33I 9I8.:–O I.Ts I39 H 343 2.4s 6O 831–u I–I0vî11 .... I56’ 473.:s2 3.0s 36 112 3–mo 22 l 69&1:– Gransherre(l. P 177l 68O.u 3.a-1 43 I 128 4.:s 31 l l38:–s Hjartdal . . . n 448 I I24.1å 2.:–1 II6 î 307 3.es 1l I 9–H SPlj0r(l .... l 372l I 28l.2a 3.H I49; 336 3.e:1 29 i 55 ve I(Vit(§Sei(I . . W 435Z I 383.u –3.1H 10Ö 1 272 4.e4 8x3 l2O m Nå-;scc1:1.1 . . „’ 292; T:3Ö.cc 2.ɔ: 48 173 sa se 44 W F)’1’(=S(IfiI . . ., 279“ I 0O0.ae 3.ås 95 I95 4.s9 21 –Mi ti Mo .... . . 2I2 ö86.aF1 2.–av 7l I77 3.s0 –3 l 2 sa I1fifiI’(IilI . . I8Ö 582.H1 03–l5 78 I32 4.:4 14 2311 Vi11je –-... 230; 72I.oo 3.14 103 å IY7 3.ss 9 . 35 nu Ruu1and . . W 208Ê 49O.02 2.s1; 66; l]5 4.1x 8 * l51a ø. T(3It3Il1R1’–i A “ 1, l g gkc11 fO,(:(le1Wi 3 525] 9 977.øcx 2.Þ–:x I O49 l 2 4(i7 3.–m 33l 645.sZ l . I amt“et . . .þ 1O 403 29 364.u1 2.e2 2OI4 l O 762 –Lov 920 g I 8Ö8.esɔ Salg, hvor særlige forhold kan an-tages at have betinget en væsentlig høiere kjøbesum end for almindelige jordbrug, saasom: til eiendommen hørende betydelig skog, industrian1æg, stor hus- værdi, saadan beliggenhed ved by, at det solgte kan antages bestemt til byggetomt eller lignende, er ikke medtagne ved bereg- ningen af den paa forrige side (pag. l77) angivne værdi af skyld- marken. Paa den anden side er heller –ikke medtaget salg, hvor slægt- skab eller andre personlige forholde kan antages at have havt ind- flydelse paa fastsættelsen af kjøbesummens støn-else, f. eks. Salg mellem forældre og børn. Endvidere er ikke medtaget eien- domme udlagte ved skifte eller solgte ved tvangsauktion m. m.