Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/167

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

154 BRATSBEHG AMT. Dalsiderne er i regelen godt skogbevoksede, og stiger jævnt og temmelig langsomt paa begge sider af vandet. Paa østsiden af vandet og oppe i lierne er ganske tæt be- bygget; ved nordenden af vandet ligger Vinje hovedkirke. [Vinjevatn optager en bielv, som kommer fra nord fra det 2.s6 km2 store Hvammervatn, ca. 1.s km. syd for Totakvatn. Denne bielv gaar mod syd og har en længde af 9.6 km. Foruden dette tilløb optages i Vinjevatn kun nogle smaa, ubetydelige bække.] “ Fra Vinjevatns sydøstligste ende faar vasdraget navn af Vinjeelven og gaar i sydøstlig retning 3.ä km. til samløbet med Tol(ke. Paa dette stykke løber elven med stærk strøm gjennem en trang dal. Faldet paa denne strækning er ca. 30 m. Vinjeelven og Tokke løber sammen ved Groven i Mannaas- grænden i Vinje, og aamotet ligger 43O m. o. h. Længden af Vinjeelven regnet fra udspringet af Bora er 81.5 km., og længden af vasdraget fra udspringet af Flaathøl- elven 67 km. Vinjeelvens nedslagsdistrikt udgjør 929.4 km2, hvoraf i Brats- berg amt 833..6 km2. Nedslagsdistriktet omfatter den meste del af Vir(j(1 herred samt dele af Mo og Rauland herreder i Bratsberg amt og Røldal herred i Søndre Bergenhus amt. Det forenede vasdrag, Tokke, til udløbet i Bandaksuatn. Efter samløbet af Tokke og Vinjeelven fortsætter de forenede vasdrag s.s.ø. med jævn stærk strøm, til det l km. nedenfor ved gaarden Hovdestad danner et 5.s m. høit fald, Hov(lestadfossen. Denne fos ligger i fast fjeld, og en knat af dette stikker op midt ude i elveleiet og deler fossen. Bredderne ved fossen er forholdsvis lave og tilgjængelige, og nedenfor fossen er der fladt paa begge sider af elven. Hovdestadfossen har voldt vanskeligheder under flødningen; der er i Senere tid foretaget betydelige arbeider, saaledes er der opført en større skraaskjærm og sprængt bort flere store stene, men endnu fæster tømmeret sig i den f;jeldknat, som stikker op i fossen. Nedenfor Hovdestadfossen løber elven med jævn, stærk strøm mellem flade bredder. Den udvider sig ca. 5O0 m. nedenfor fossen, gjør en skarp sving mod vest, i hvilken retning den fort- sætter ca. 0.ä km., bøier derpaa ved den saakaldte Hovdestadevjc- atter mod s.s.ø. Straks nedenfor den sidstnævnte sving er der en liden fos i elven, derpaa er der jævn og stærk strøm, indtil den 1 km. nedenfor fossen optager en bielv fra øst: