Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/168

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


vAsDBAG. 155 - [G–rytaa1m kommer fra Langesjøen paa nordskraaningen af Eir- fjeld. Fra Langesjøen gaar vasdraget under navn af Langs;jøaaen i nordlig retning, optager to bække fra øst, en fra Balderaasvatn og en fra Grønlivatn, og løber derpaa ud i Kvan.9livatn. Her op- tages Raubækken, 3 km. lang, fra nogle mindre tjern i nord for vandet, og fra dette gaar vasdraget i nordvestlig retning, og op- tager nordenfra et tilløb fra GregarØern, forinden det falder ud i Tokke et kort stykke vestenfor Gjøitilgaardene. Grytaaen har en samlet længde af 10 km.] s Paa det sted, hvor Grytaaen falder i Tokke, er der for flødningen bygget en skraaskjærm i elven, der her svinger noget mere mod vest og er et kort stykke noget fossende, mellem temmelig steile bredder. Nedenfor svingen udvides elveleiet, og elven gaar roligere mellem flade bredder, indtil den snart svinger igjen mod syd og atter bliver mere fossende mellem steilere bredder. Ca. I km. nedenfor det sted, hvor Grytaaen optages, ud- vider elven sig noget og gaar et kort stykke rolig, hvorpaa den løber stærkt strømmende et kort stykke og atter udvider sig, idet den danner en sti1le, Timdalshylen. Nedenfor denne hyl deler elven sig i to arme, der dog snart igjen forenes, og herfra fortsætter elven i et uafbrudt stærkt strømmende, næsten fossende løb til 4.å km. ovenfor udløbet i Bandaksvatn. Faldet paa denne 12.å km. lange strækning af Tokke ud- gjør 275 m.; elven har saaledes paa dette stykke et gjennem- snitsfald af 22 m. pr. km. Dalen, der ovenfor er forholdsvis vid, bliver før udløbet i Bandak trangere og trangere; elvebredderne er oftest meget steile og uti1gjængelige, og elven ligger dybt nede i en trang rende. Dalen udvider sig noget ved Nes-land kirke, og der er elve- bredderne et kort stykke tilgjængelige. 1 km. nedenfor Nesland kirke optages fra vest: [Bergdalselven (9 km. lang) kommer fra Vinger-aasvatn (0.ee km2 stort) og gaar sydøstlig stridt fossende, til den falder ud i Tokke, ligeoverfor Bratterudgaardene.] Kort nedenfor Bergdalselvens udløb er der spændt en bro over Tokke, som her er meget smal og meget stridt strøm- mende. Ved broen er elvebredderne høie og utilgjængelige, og umiddelbart nedenfor broen danner elven den 9 m. høie Rikebot- jbs, der ligger indeklemt mellem det faste fjeld, som danner meget steile bredder paa begge sider af elven. Nedenfor Rikebotfossen fortsætter elven meget stridt strøm- mende i en trang dal mod s.s.v. Den ligger dybt nede i en trang rende og begrændses af næsten lodrette fjeldsider.