Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/166

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C VASDRAGÂ 1 53 dalsider. Vasdraget løber ud af Vandets østligste ende under navn af Sm-ørklPpPlven1 i østlig retning, men gaar snart i en stor bue, saa at det faar sydlig retning. Det strømmer roligi en flad dalbund mellem flade bredder, bestaaende af grus og fin aur. Dalsiderne er bratte, men oftest godt skogbevoksede. Omtrent 4 km. nedenfor udløbet af Grungevatn ved gaarden Hauga(mmo udvider elven Sig til et lidet vand, Lonevatn. Neden- for gaarden VPheien er den stærkere strømmende, og har ret ud for Bækhusgaai-dene, ca. 2 km. nedenfor Lonevatn, et 12 m. høit fald, .4u.sterurdsfbssen. Denne ligger i det faste fjeld; baade ved og nedenfor fossen er østre elvebred temmelig steil, men nedenfor fossen paa vestSiden er der fladt. [1 km. ovenfor fossen optages en bæk (5.s km. lang) fra nordvest fra Fiskemovafn (O.ä km2 sto1‘t).] Nedenfor Austerudsfossen er elven et stykke stærkt strøm- mende; O.s km. længer ned atter roligere og løber nu med jævn og rolig strøm efter at have optaget fra vest: [](Z(’U8tøZ(’l’l1?(’72. som kommer fra nogle smaavand øst for Lang- eidvafn. Fra udspringet gaar Klevstølelven i sydøstlig retning, op- tager tilløb nordenfra fra Raakedalsvatn (1.av km2 stort) og falder ud i Smørk1epelven ved Negaarden. Klevstølelven er 15.s km. lang og har et nedslagsdistrikt af 53.se km2. Elvene bredde er paa dens nederste del 15–20 m.] Nedenfor sammen1øbet med K1evstølelven fortsætter Smør- k1epelven med jævnt og roligt løb mellem flade, brede bredder og i samme retning, indtil den 1.s km. nedenfor.atter optager en bielv fra vest: [Rus()lvm, som kommer fra Blankvatn (0–19 km2 stort) og Rus- Uatn (0–61 km2 stort), hvilke smaavand ligger paa sydsi(len af Store MidtjÍjPld (1396 m. o. h.) Fra udløbet af Rusvatn gaar Ruselven i et meget bugtet løb mod nordøst og optager et bækkedrag, som kommer fra Sups(?i(l- uøtn og som ennemløber Ba-9sleindalen. Noget efter bøier R11s- elven mod øst og falder ud i Smørklepelven ved søndre Mo. Ruselven er 14.s km. lang, og den har et nedslagsdistrikt af 61“.sv l(m2.] Efter at have optaget Ruselven gaar Smørklepelven sydøstlig, indtil den l km. nedenfor falder ud i Vinjevatn 461 m. o. h. Lidt ovenfor elvens udløb i Vinjevatn er der over elven en større bro, hvorover hovedveien gjennem Vinje fører. Virúevatn har længderetning sydøst-nordvest, er 8 km. langt, indtil 1.o km. bredt og 3.–H km2 stort. 0mkring vandet er noget fladere, end der pleier at være on1– kring indsjøerne i Øvre Telemarken.