Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/165

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I 52 BRATSBERG AMT. 1lalsjbs-, hvorefter den gaar med jævn, Strid strøm gjennem en trang dal, hvor der er nogen forkrøblet birkeSkog paa siderne; den danner et par mindre tjern, KraakemoOern-et og BreiOernet. Elvebredderne er oftest fast fjeld, i regelen tilgjængelige, men paa flere steder stuper de bratte ned i elven. Denne karakter bebolder elven til ca. 2 km. ovenfor gaarden (åjesløis, hvor den paa en strækning bliver stærkere faldende og danner K1)Prnhus- tfOssene. Nedenfor Gjesløis udvider dalen sig, og elven løber roligere med svag strøm-i bugtet løb mellem flade bredder. Paa dalsiderne nedenfor Gjesløis er endel glissen naaleskog, og tømmer har været mærket herfra. e [Ved gaarden Vænemo optages et tilløb fra nord: Holdals- b(ekken, 7.Ö km. la-ng, som kommer fra GIzmgr:ardegg(m (l315 m. o. h.), og som danner et ubetydeligt vand, Holdalsvafn (0.10jI(II1.2), hvorfra bækken gaar i sydlig retning, til den falder ud i Bora.] Bora fortsætter fra Vænemo i mere sydlig retning, fremdeles med roligt løb mellem flade bredder, til Aar-(lal(W. ca. 3 km. oven- for Samløbet med Flaathølelven. Paa de sidste 3 km. løber elven med meget strid strøm igjennem en trang rende. – Elvebredderne er paa dette stykke oftest høie„ især paa syd- vestre side, hvor paa en strækning et flere hundrede meter høit gjuv begrændser elven; elvebunden bestaar dels af fast fjeld dels af store stene. Nys før samløbet forgrener elven sig i to arme, der med en afstand af ca. 2O0 m. falder i Flaathølelven. Efter den nedre del af dalføret fra Bordalsvatn og nedover er et par spredt liggende gaarde og endel sætre. Bora er 47.Ö km. lang og har . et nedslagsdistrikt af 231.s km.2. Bredden af elven er meget forskjellig, fra 6–60 m. Elven har i regelen stenet bund, den er vadbar ovenfor Ormotvøtn, men nedenfor kun paa et par steder. Efter aamotet mellem Bora og Flaathølelven gaar det samlede vasdrag under navn af Grungaa i ostsydost med jævn Strøm ca. –500 m. og danner derefter øvre Tveit1)atn, hvorefter det løber i lange strømme ca. 1 km. og falder ud i Tveitvatn, som er 4 km. langt, og ved et kort, men temmelig stærkt stryg forbundet med Grungevatn, 6.a km. langt. Disse to sidste vand har tilsammen et fladeindhold af 2.0 km.2. er begge smale og forholdsvis g1–unde. Begge vand har samme længderetning i ostsydost-–vestnordvest. Grungevatn ligger 502 m. o. h.; omkring Gr1mgedal kirke er tæt bebyggelse i den trange dal, der begrændses af meget steile