Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/164

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAs1)RAG. 15] har havt karakter af en fjeldelv i en forholdsvis bred fjelddal, gaar den fra Flaathølen østlig i et temmelig trangt dalføre med adskillig naaleskog paa siderne. 6.s km. nedenfor Flaathølen forener elven sig med Bora. Bredderne af Flaathølelven er paa denne strækning oftest fast fjeld og paa flere steder høie; der et jævnt stridt strømmende løb uden egentlige fossefald. Ca. 3 km. ovenfor samløbet med Bora optages fra syd Uraaen. [Uraa(m kommer fra Laageflel(lene og løber først under navn af Stængja mod øst forbi Nybusæter, hvor den danner Ses“vasØern, optager et fra Bergbufjeldene kommende 5.Ö km. langt tilløb, bøier derpaa mod nord og gjennemløber begge Langeidvøtn, af hvilke det øverste er O.vs km.2 stort, det nederste (nordre) er 8.41 km.2 stort. Fra Langeidvatn gaar vasdraget i nordvest1ig retning og styrter sig nedover Flaathøldalens søndre dalside i en meget høi, i fire afsatser delt fos, og falder ud i Flaathølelven ved pladsen Moen.] Aamotet mellem Flaathølelven og Bora ligger 550 m. o. h. Flaathølelven har en samlet længde af 33 km., og et ned- slagsdistrikt af 399.s km.2. Elven er ovenfor Kjelavatn vad-bar, men nedenfor er den dyb og forholdsvis bred og kan kun paa enkelte steder vades. Bora har sit udspring fra Nupseggen (1740 m. o. h.) paa Storfond i R–øldal i Søndre Bergenhus amt og flyder først mod øst gjennem Langevatn (0.es km.2 “ stort) og 1Skurevatn (0.6s km.2 stort) og ind i Bratsberg amt, hvor elven bøier i sydsydost og danner ca. 5 km. nedenfor amtsgrændsen ()rmotvøtn (0–52 km.2 stort). Fra 0rmotvøtn gaar elven fremdeles omtrent i samme retning gjennem en trang fjelddal ca. 8 km. og falder derpaa ud i Bordal.s“vatn, 4.:s km. langt og 3.e1 km.2 stort, 855 m. o. h. Vasdraget ovenfor gaar gjennem øde snaufjeld uden sæterbe- byggelse. [Bora optager paa denne strækning flere mindre tilløb, som: «S‘andflobækken (8 km. 1ang) kommer fra Storefond, hvorfra den i vildt løb styrter sig østover, danner den næsten 1O0 m. høie Sand;floJ’os, hvor saagodtsom hele vandmassen i bækken op- løser sig til støvregn; den falder ud i Bora lidt nedenfor Or- motvøtn. En 4 km. lang bæk fra Mannevatn syd for Mannereggen op- tages fra vest, og en 5 km. lang bæk fra Padde(jern optages fra øst noget nedenfor det sted, hvor Sandflobækken falder i Bora.] Fra Bordalsvatus sydøstlige ende gaar Bora sydøst og danner lige nedenfor udløbet en ganske betydelig fos, Bor-