Side:Daae - Christiern den Førstes norske Historie.djvu/6

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest
Side.


VIII. Forholdet mellem Kongerne fremdeles fiendtligt. Hanseaterne. Underhandlinger mellem Karl Knutssøn og Lybek. Christiern Møde med de vendiske Stæder i Flensborg. Hr. Olaf Nilssøn paa Elfsborg. Forlig mellem ham og Kongen. De vendiske Stæder faa sine norske Privilegier bekræftede 108.
IX. Optrinene i Bergen i de første Septemberdage 1455, deres Følger og Efterhistorie 117.
X. Krigsbegivenheder paa Rigsgrændsen, fornemmelig i Baahuslen, 1455—1456. Hr. Kolbjørn Gersts Nederlag. Hr. Thord Bondes Seire og Død 131.
XI. Karl Knutssøn mister Sveriges Krone. Christiern bliver Konge i alle tre Riger. Stort Rigsmøde i Skara af alle tre Rigers Raad. Det norske Raads nye Medlemmer. Junker Hans vælges til Thronfølgen. Hartvig Krummedikes Fald. Geistlige Anliggender. Forhandlinger med Rostokkerne 137.