Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/98

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
70

for Retfærdighedens Øxe, ifald jeg var bleven opbragt til Danmark; og for Engelſke Kugler, ifald Capitain M. havde ſkjøttet om at ſigte lidt bedre. Men — jeg gaar igjen tilbage til min Bergens-Reiſe; Jeg blev opmærkſom ved, at den ene af mine Rorskarle betragtede mig med Agtpaagivenhed, og endmere ved at høre adſkillige afbrudte Ord af en Fortælling, ſom han halv høit underholdt ſine Kammerater med, ſaaſom Reiſe fra KjøbenhavnLuggertEngelſk Fregat o. ſ. v. Med eet ſtod den hele allerede forlængſt forglemte Reiſe tydelig for min Erindring, og høiſt forundret udraabte jeg: hvad er det Du der fortæller? Har Du gjort en Reiſe fra Kjøbenhavn til Norge paa en Luggert? Ja! I 1814? Ja! Og blev tagen til Fange af en Engelſkmand under den norſke Kyſt? Ja! Altſaa tilligemed mig? Ja! Nu ſaa vel mødt igjen min gamle Kammerat og Krigsbroder! aldrig havde jeg troet at ſee nogen af Eder igjen. Man kan tænke, at vi havde Stof til behagelig Samtale den hele Eftermiddag; hver fortalte ſin Stump af Eventyret, og den anden tilſatte hvad der var forglemt. Med denne Reiſe tilbagekaldtes alle Minder fra hiin høiſt interesſante Tidspunct. Jeg fik nu ogſaa høre hans og endeel af de Andres ſenere Skjæbne; han havde ſtrax kjendt mig, men da han ei vidſte paa hvad Maade han ſkulde give ſig tilkjende, og ei troede det pasſende; at begynde en directe Samtale med mig, ſaa havde han grebet til at gjøre ſig kjendelig, ved at tale om Ting, ſom han troede maatte vække min Opmærkſomhed.

Om Natten laae vi i Bekkervig paa Selbøen i Søndhordlehn, og ankom næſte Eftermiddag den 18de Juli til Bergen.

Denne Stad ligger omkring en Bugt, der gaar fra Nordveſt til Sydoſt, og ſom kaldes Byfjorden. I denne Bugt ligger en Halvø i Form af en Hammer; der ved ſit Skaft er befæſtet ved den øſtre Bred af Bugten. Imellem Hammerens Spids, ſom kaldes Nordnæs, og den øſtlige Strandbred, indſluttes en Vig, ſom kaldes Vaagen, paa hvilken Skibene ligge. Paa den øſtre Bred af Vaagen ligger den ſaakaldede Tydſke-Brygge, hvor de Contoirſke (Hanſeatiſke Kjøbmænd) fordum havde deres Stuer. Imellem Hammerens bredere Ende, ſom vender imod Sydoſt, og Bunden af Bugten, indſluttes ganſke en Deel af Fjorden, ſom kaldes Lunggaards-Vandet. For-