Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/97

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
69

Trappen og ſpurgte, om vi havde Lyſt til at beſee Fregatten. Som en ægte Gentleman ſteeg han ned ad Trappen og hjalp min Kone op, jeg fulgte efter. Efter at have ſiddet i tre Dage og Nætter ubevægelig, med bøiede Knæ paa Toften i Baaden, var min Gang paa Dækket temmelig uſikker, og da jeg forſøgte, at forklare Capitainen min Stilling, var efter tre gjennemvaagede Nætter min Tale i det fremmede Sprog ſaa uklar, at hans Læber fortrak ſig til et ſvagt Smiil, hvorpaa jeg opgav Forſøget. Den menneſkevenlige Capitain ynkedes over de ſtakkels Matroſer, om hvis Fangenſkab ſaavel deres Pas ſom deres gule Priſonklæder og bleggule Anſigtsfarve tilſtrækkelig vidnede, og hvoraf de for ſaa Maaneder ſiden vare udſlupne. Han viſte os al mulig Høflighed, hjalp min Kone ned ad Skibstrappen i Baaden, og ønſkede os lykkelig Reiſe.

Vi fortſatte uhindrede vor Seillads, indtil vi i Nærheden af Langeſund nær havde faaet en Affaire med de Norſke Kanonbaade, der tog os for en fiendtlig Krydſer, og lavede ſig til at hilſe os paa ſamme Maade, ſom Fregatten. Paa Landingsſtedet, hvor vi ankom Kl. 2 Eftermiddag, traf vi Profesſor Chriſten Smith, ſom ventede paa et Engelſk Skib, der ſkulde bringe ham til England, for ſom Botaniker at deeltage i en Opdagelſes-Reiſe paa Floden Congo i Afrika. Jeg er ſaaledes den ſidſte af hans Embedsbrødre, der har ſeet og talt med ham, da han, tilligemed de fleſte af Videnſkabsmændene paa denne forulykkede Expedition, døde af Feber, ſom Følge af Overanſtrængelſe under dette uſunde Klima. Smith og Constantius Raſch førte os til en Kjøbmand Wrights Huus, da de erklærede Vertshuſet for at være yderlig ſlet. Men da Familien var indbuden om Aftenen til en Kjøbmand Erreboe, bleve vi, efterat have nydt nogle Forfriſkninger, nødte til at omklæde os og gaae i Selſkab, hvorfra vi kom tilbage ved Midnat. Efterat have forgjæves ſøgt Hvile i en Seng, ſom vrimlede af Sengetæger, (ciimex lectularius), bleve vi nødte til at ſtaae op igjen, og min Kone vandrede paa Gulvet den hele Nat. Dette var den fjerde gjennemvaagede Nat.

Saaledes endtes dette lille Reiſe-Eventyr, i hvilket jeg i en Tid af 4 Dage var Danſk Underſaat, Kaperfører, Skibsrheder, Engelſk Fange og fri norſk Borger, og to Gange beſtemt til Døden; nemlig