Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/93

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
65

Vælde. Da han en Gang kom ridende til Kirken, og forgjeves ſøgte om noget, hvortil han kunde binde ſin Heſt, gik han til denne Bautaſteen, og ſparkede med Hælen imod ſamme, hvorved et rundt Stykke ſprang ud. Igjennem det derved opkomne Hul ſtak han Bidſlet, og hjalp ſig ſaaledes ud af Forlegenheden. Paa Moſturøen er et ſkjønt Marmorbrud af blaaagtig ſtribet Marmor, ſom blev ſat i Drift af ſal. Provſt Peder Harboe Herzberg, Sognepræſt til Findaas og Fader til de nu levende Herzberger. Han indrettede ved Præſtegaarden en Sauge- og Polere-Maſkine, ſom blev drevet med Vand, og hvor Bordplader, Trappe- og Ligſtene bleve ſaugede, tilhugne og polerede, og Marmor-Mortere forfærdigede.

Herzberg fortalte mig, at hans Fader havde af en „Provſt Atke faaet til Foræring en Hattepuld med Potetes, de førſte, ſom vare komne til Bergen. Disſe lagde han i et Beed i ſin Have, og høſtede af dem en heel Skjeppe. Af disſe forærede han nogle faa til en Bonde i Nabolaget, og bad ham forſøge dem; ſom et godt Fødemiddel. Efter nogen Tid ſpurgte han Bonden, hvad han ſyntes om dem, og fik til Svar: „æt ikkje ho, mæg, æg æt ikkje hænne“. Det viste ſig, at Bonden havde forſøgt at ſpiſe dem raae.

Den 17de Juli ved Middagstider reiſte jeg fra dette behagelige Opholdsſted, og igjenkjendte i en af mine Roersfolk en gammel Bekjendt og Ulykkeskammerat fra Krigsaaret 1814. Som bekjendt holdtes Norges Kyſter ſtrængt blokerede af Engelſke og Svenſke Krydſere, og al Samfærdſel mellem Norge og Danmark var ſpærret. I Danmark var det ved en Placat af 28de Mai ſ. A. under Livsſtraf enhver Nordmand forbudet at reiſe til Norge paa anden Vei, end igjennem Sverige. Men her kunde man ei komme frem paa andet Vilkaar, end at aflægge Troſkabs-Eed til Sveriges Konge, en under daværende Omſtændigheder ſtærkere Bom for Reiſen, „end Livsſtraf og fiendtlige Krydſere. Enhver, der nødvendig ſkulde til Norge (og det var Tilfældet med mig, da jeg Aaret tilforn var udnævnt til Lector ved det Norſke Univerſitet), maatte altſaa under adſkillige Forevendinger ſtjæle ſig bort paa en liden Baad, overladende til Forſynet, om man ſkulde ſluges af Bølgerne eller Fienden, eller komme lykkelig frem. I Kjøbenhavn fandtes flere 100 Norſke Matroſer, der nylig vare ud-

Hanſteens Reiſeerindringer.