Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
63

Jordegods i disſe Egne, og dette rige Parti har vel mere end hiint formeentlige Misnøie trukket ham hid. Af en Deel af dette Gods tilligemed Hovedgaarden Hatteberg, blev der da i Kong Chriſtian den Femtes Tid, da Greve og Friherre-Værdigheden var oprettet, oprettet et Friherſkab, hvorpaa han under 14de Januar 1678 erholdt Kongeligt Forlehnings-Brev, hvorefter ſamme Baroni eller Friherſkab, ſom var et Mands-Lehn, ſkulde hede Roſendal; og til Følge deraf blev det et eget Birk eller fik ſin egen fra Sorenſkrivernes unddragne Jurisdiction, ſamt fik jus patronatus til Qvindherres Præſtekald, tilligemed de øvrige Rettigheder, det endnu har, undtagen forſaavidt disſe i de nyere Tider ere indſkrænkede eller ophævede. Hans yngre Søn Axel Roſenkrands, ſom i nogen Tid var Vicarius for Stiftsbefalingsmanden i Bergens Stift og ſkal have været noget vanfør, var den ſidſte af denne Familie, der beſad Godſet, og han beboede Hovedgaarden, hvor han levede paa en meget høi Fod, og omſider døde 1723, uden af ſit Ægteſkab med Provſten i Stavangers M. Jens Godſen’s Datter, at efterlade Livsarvinger. En Søſter af denne Axel Roſenkrands var den berygtede Chatharina Juſtina Roſenkrands (Hofdame hos Kong Chriſtian den 5tes Dronning Charlotte Amalia), der af Jalouſi forgiftede Dronningens førſte Hofdame Frøken Dalvig i en Skaal Riſengrød, og derfor blev dømt til at halshugges, men ved den Kongelige Confesſionarius Dr. Peder Jeſperſens og Hofpræſten Dr. H. G. Maſins’s forenede Beſtræbelſer ſlap derifra med Livet og døde i Fængſel paa Bornholm“.

Kl. 11 om Aftenen ankom vi til Kaarevigen paa den ſydlige Ende af Stord-Øen. Dette Sted beboes af Hr. Sorenſkriver Budz, og har en ſærdeles ſkjøn Beliggenhed. Ved correſponderende Solhøider underſøgtes Uhrets Stand, og af 39 ſærdeles gode Høider om Middagen fandtes Polhøiden af et Haugehuus omtrent 300 Skridt fra Hovedbygningen = 59°45ʹ22ʺ. Ved Middagstider ankom Hans Høiærværdighed Hr. Biſkop Pavels, og i Selſkab med ham og flere andre Embedsmænd afreiſte jeg Kl. 6 om Eftermiddagen til Findaas, hvor Niels Herzbergs yngre Broder var Præſt. Bømmelen beſtaar af 2 Halvøer, der blot hænge ſammen ved en ſmal Tunge, paa hvilken Præſtegaarden Findaas ligger. Paa den nordlige Halvø