Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/89

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
61

over hinanden. Heldigviis har Stormen aldrig ſaadan Magt, undtagen naar den kommer fra en vis Kant, hvorved man bedre er ſat i Stand til at blive bekjendt med dens Virkninger, og tage de nødvendige Forholdsregler[1].

Da jeg ønſkede at ſee ſaa meget ſom muligt af Bergens Stift, modtog jeg med Fornøielſe Provſt Herzbergs Forſlag at følge med til Findaas. Vi roede fra Ullensvang henved Klokken 3 om Eftermiddagen, toge vort Middagsmaaltid paa Gaarden Helland hos Hr. Sorenſkriver Korens Familie (han var ſelv fraværende), og fortſatte derpaa vor Reiſe den følgende Nat. Fra Sør-Fjorden dreier man lidt norden for Kinzervig mod Veſt ind i Utnes-Fjord, og derpaa ved Utnes nær Heſthammer imod Sydveſt ind i Samlen-Fjord. Denne deles ved den lille Ø Qvamsø (ſom er bevoxet med tyk Hasſel-Skov) i Yttre og Indre Samlen-Fjord. Lige over for denne Ø ligger paa det faſte Land et Nees, kaldet Hatteſtrut, bekjendt deraf, at Hardangerne i gamle Dage, førend de ſelv fik Kirker, efter Sagnet ſkal have bragt alle deres Lig derhen, og ſat dem i en Hule, indtil de havde ſamlet ſaa mange, at de paa ſtore Fartøier kunde bringe dem til Skudesnæs eller Findaas[2], ſom da allerede havde faaet Kirker og Kirkegaarde; og da de i denne Hule drak deres Jule-Øl, førend de reiſte afſted med Ligene, har den derover faaet det Navn, den endnu bærer, nemlig Juleſtuen. Fra Yttre Samlen-Fjord kommer man ind i His-Fjord, der adſkilles fra Hardanger-Fjorden ved Varilds- eller Varalds-Øen. Det Sund, ſom paa Øens veſtlige Side forbinder fornævnte 2de Fjorder, kaldes Bondeſund. Paa den veſtlige lodrette Klippevæg af denne Ø ſees en hvidgraa Figur, der har Lighed med en kjæmpemæsſig Heſt; en Vig under denne Heſt kaldes derfor Heſtvigen. Ved Middagstider den 10de Juli roede vi paa den

  1. Foruden andre hiſtoriſke og antiqvariſke Mærkværdigheder, indeholder den ofte omtalte Beſkrivelſe over Hardanger, ſom den lærde Forfatter desværre døde fra ufuldendt, 4 gamle Pergamentsbreve (det ældſte fra Kong Hakon Hakonſens eller den Gamles Tid) og en Gildeſkraa for Sanct Olafs Gildet i Hardanger. Udgiveren Prof. Strøm har i ſin Ekers Beſkrivelſe S. 285—87 leveret nogle Anmerkninger til bemeldte Beſkrivelſe.
  2. Formodentlig til Kirken paa Moſtur-Øen.