Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
60

have opholdt ſig paa denne Gaard og der i Stilhed ſøgt at udbrede ſin papiſtiſke Overtro. I Nordveſt for Oppedal ligger lige ved Søkanten Gaarden Helland, en meget gammel Gaard, ſom er deelt i to Timer eller Boſæder (Gaardeparter), hvorom der fortælles, at de ſkal have været beboede af 2de fornemme og meget rige Søſtre. De have havt en grundmuret Løngang fra den ene Gaard til den anden, hvoraf endnu ſees Levninger. Begge disſe Gaarde Oppedal og Helland udmærke ſig ved ſærdeles ſkjønne Frugthauger, hvor de fineſte Træfrugter frembringes og den ſidſte iſær ved de ſaa kaldte Hellands-Æbler, ſom tilforn have været meget ſøgte i Bergen[1].

Ullensvangs Kirke og Præſtegaard ere i Følge af deres Beliggenhed mod Fjeldene udſatte for de heftigſte Storme.[2] For en 12 Aar ſiden (om jeg erindrer ret) kaſtede en ſaadan Storm en Fløi af Præſteboligen aldeles overende, og det var netop at Provſten H. og hans Familie reddede Livet ud af Ruinerne; en ſtor Lade har flere Gange været ødelagt, og er endelig nu ved en ſæregen Bygningsmaade og ſvære Støttebjelker i Stand til at trodſe Stormens Magt. Denne Lade er, ſom næſten alle Bygninger i Hardanger, tækket med ſtore tynde Steenheller, hvoraf man ofte finder nogle paa 2 til 3 Alen i Qvadrat. Plankeverket omkring Præſtegaardens Hauge blev ofte af Stormen revet overende, uagtet Provſt H. hver Gang opbyggede det ſtærkere og befæſtede det bedre; han har endelig maattet give ſig tabt, og ſat det paa en Fod løſt ovenpaa Jorden. Efterſom Stormens Heftighed tiltager, vandrer det nu med en Vinkelbevægelſe ind ad mod Bygningen, og ſtandſer førſt, naar det gjør en ſaa ſpids Vinkel med Vindens Retning, at den ſkjæve Kraft ei længer er i Stand til at overvinde Modſtanden. Det tjener ſaaledes ſom en Storm-Maaler, da man af den gjennemvandrende Vinkel kan ſlutte ſig til Stormens Styrke. Naar Stormen begynder, maae alle Døre og Vindueslemmer tilſpærres, og dens Tryk paa Huſet kan være ſaa ſtort, at Stokkene i Bygningen glide frem og tilbage

  1. Denne Gaard beboes for nærværende Tid af Hr. Sorenſkriver Koren.
  2. Cfr. Noget om Kingſervigs Præſtegjeld af Provſt N. Herzberg i Budſtikkens 1ſte Aargang 1818 No. 86—87.