Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/86

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
58


Paa den veſtre Side af Fjorden ligger i Sydveſt for Præſtegaarden den gamle Gaard Aga, hvis Afſtand fra Præſtegaarden fandtes ved den ovenomtalte Operation at være = 5568 Alne. Huſene paa Gaarden ere af uſædvanlig Størrelſe og Ælde, og byggede paa en beſynderlig Maade; iſær er et af Værelſerne mærkværdigt. En Stok er tykkere end 2 af de nuværende ſtørſte; Dørene ſaa ſtore ſom Kirkedøre. Der ere ſkjønne murede Kjeldere derunder, et Begravelſes Capel og en ſkjøn Frugthauge; kort denne udmærker ſig i alle Henſeender fra alle andre Træbygninger, og formodes at være bygget i Magnus den Kronedes (Magnus Erlingsſøns?) Tid[1]. Paa denne Gaard have ogſaa flere af Hardangers berømte Mænd boet, ſaaſom Brynjolfr Jonsſøn, ſom formodes at have været den ſamme, der ofte omtales i Hakon den Gamles Hiſtorie[2], og hans Søn Lagmanden Sigurd Brynjolfſøn, der levede endnu i Kong Erik Præſtehaders Tid 1298, og efter Sagnet ſkal være druknet i Næsſet nær Heſthammer, til Erindring om hvilken Begivenhed det der endnu ſtaaende Steenkors ſkal være opſat. Den ſidſte ligger begraven i Ullensvangs Kirke, i det mindſte ſees der hans Gravſteen, en ſtor hvid Marmorſteen[3], med Paaſkrift: „Her hvilir Herra Sygurthr, er var Gulathings Logmadr, Son Brynjolfs (nogle læſe Thrydiolers) a Aga, hans Artid er thrim nottum firir Michaels Mesſo“. Dragten ſiger Schøning ifølge Schnabel, viſer bemeldte Laugmand ſom Adelsmand, og Skjoldet, hans Vaaben, hvori tre Lillier, ligner en gammel Norſk Families, der kaldte ſig Haar[4]. Muligt har Laugmanden og været Ridder, da han baade har et eget Slags Sporer, og jeg ikke

  1. See Schnabel l. c. Pag. 45.
  2. See Norſke Krønike af Peder Clausſøn (udgaven af 1633) S. 695, 731, 732, 750, 775, 785.
  3. Denne Ligſteen findes, tilligemed nogle andre Mindesmærker i Bergens Stiſt, afbildet i (C. B. Sandvigs) Samlinger til den danſke (og norſke) Hiſtorie 2 Binds 3 Hefte; cfr. ſammeſteds S. 37. B.
  4. Cfr. Adels-Lexikon, under Artikelen Haar No. 2. B.