Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/84

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
56

jeg atter fik nogle Høider til Beſtemmelſen af Uhrets Gang. Mandagen den 9de var heldigere for de aſtronomiſke Iagttagelſer, ſaaſom Himmelen var aldeles klar. 44 Circummeridianhøider af Solen gave Polhøiden af Ullensvangs Kirke = 60°19ʹ31ʺ, og ved correſponderende Solhøider fandtes formedelſt Uhret Tidsforſkjellen fra Nørſtebø = 7ʹ50ʺ, altſaa Længdeforſkjellen = 1°57ʹ30ʺ; Nørſtebøes Polhøide var ſom ovenfor er anført — 60°19ʹ38ʺ. Disſe tvende Puncter ligge altſaa yderſt nær under ſamme Parallel, og deres Afſtand findes = 57400 Rhinlandſke Favne, hvilket udgjør lidet over 1412 (14,55) geographiſke eller omtrent 935 norſke Mile, ſom er Fjeldets Brede i denne Retning. Magnetnaalens Misvisning fandtes =22°51ʹ veſtlig, Inclinationen = 73°44ʺ, og den magnetiſerte Staalcylinder, ſom i Chriſtiania gjør 300 Svingninger omtrent i 815 Secunder (13ʹ35ʺ), fuldførte her 300 Svingninger den 8de Juli Kl. 11 Formiddag i 843ʺ,50 og ſamme Dag Kl. 12 Middag 842ʺ,65, altſaa ved Middel af begge i 843ʺ,07.

Den hele Omegn er ſærdeles mærkværdig ſaavel formedelſt dens naturlige Beſkaffenhed ſom formedelſt Fortidens Minder. Sør- eller Syd-Fjorden[1], paa hvis øſtre Bred Ullensvang ligger, er her meget ſmal, nemlig omtrent 3500 Alen eller 15 Norſk Mil bred[2].

Fjeldet paa den veſtlige Side (ſom formodentlig er i det mindſte 4000 Fod — eller efter Provſt Herzberg endog over 5000 Fod — høit) gaaer næſten lodret ned mod Havet, og paa dets Overflade ligger den ſtore Snee- og Is-Bræ Folgefonden, omtrent 5 Mile i Længden fra Nord til Syd, og 1 til 2 Mile i Brede fra Øſt til Veſt. Der fortælles, at under denne Bræ ſkal være begravet et heelt Bygdelag, kaldet Folgedalens Præſtegjeld, i hvilket Folket tilligemed Præſten ſkal have været meget ugudeligt, hvorudover der faldt ſaa

  1. Paa Pontoppidans Kart og i hans geographiſke Oplysning dertil S. 63 er den urigtig kaldet Søefjorden.
  2. For at udfinde Fjordens Bredde paa dette Sted, maalte jeg med Hr. Provſt H. en liden Grundlinie paa Strandbredden nedenfor Præſtegaarden, og fra begge Endepuncterne af denne, Vinklerne til en liden hvid Plet i det modſtaaende veſtlige Fjeld, hvilken Operation gav dette Puncts Afſtand fra den øſtlige Strandbred = 3893 Alen.