Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/72

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
44

igjennem Lioren[1] ſee begge de modſtaaende Fjeldtoppe eller Fjeldkanter.

Jeg ønſkede nu at have nogenledes en Idee om Fosſens Høide, og valgte, i Mangel af bedre, følgende Methode. Den ene af mine Ledſagere blev beordret at tage en Steen, ſaa ſtor ſom han med een Haand kunde løfte, og kaſte den ud over Brinken; den anden at lægge ſig paa Maven paa Kanten, og ved et kort og tydeligt „Stop!“ tilkjendegive Øieblikket, naar han ſaa Stenen ſlaa an paa Vandet. I nogen Afſtand ſatte jeg mig med Chronometret og tællede Antallet af Slag, der forløb imellem Kaſtet og Kammeratens Stop. Dette Forſøg blev 2 Gange gjentaget, og gav begge Gange nøiagtigt 22 Slag. Chronometret gjør 5 Slag i 2 Secunder, altſaa er hvert Slag = 2 Secund = 0,ʺ4, følgelig 22 Slag = 845 Secund = 8,ʺ8. Nu er Legemers frie Fald i førſte Secund = 15,6 rhinſke Fod, og da Faldhøiderne i forſkjellige Tider forholdes ſig ſom Qvadraterne af Tiderne, bliver Faldhøiden i 8,ʺ8 = 1208 rhinlandſke Fod, hvilket er vores Standpuncts Høide over Dalens Bund. Men Fosſeſtupet eller Fosſens Udløb laa noget lavere, end det Punct paa hvilket vi ſtode; jeg lod ligeledes kaſte 2 Stene ned i Fosſens Begyndelſe, og fandt førſte Gang Faldtiden at udgjøre 10, anden Gang 11 Chronometer-Slag, altſaa ved Middel 1012 Slag, ſom er 4ʺ2, der ſvarer til Faldhøiden 275 Fod. Drages disſe 275 Fod fra den ovenſtaaende Høide, ſinder man Fosſens Høide = 933 Fod.

For ſaameget ſom muligt at nærme mig Sandheden, eller idetmindſte ei at angive Fosſens Høide ſtørre, end den virkelig er, vil jeg gjøre følgende Bemærkninger. Uagtet Stenene ſaavidt muligt bleve udkaſtede horizontalt, ſaa medfører deels Kaſtets Natur, deels Vanen, naar man vil udkaſte et Legeme i betydelig Afſtand, at det udkaſtede Legeme faar en liden Elevation, og beſkriver ſaaledes en liden Bue over Horizontalfladen, hvorfra det blev udkaſtet. Jeg vil antage, at ved hvert Kaſt medgik en Secund til at gjennemløbe denne Bue, ſaa have Stenene brugt 12 Secund til at ſtige, og naar

  1. Lioren er Røg- og Lyshullet under Loftet. Vinduer ere førſt nylig indførte i disſe Egne og ei endnu overalt.